Dokumentacja podstawowa Epson Eb 455wi

Epson Eb 455wi jest podstawową drukarką laserową zaprojektowaną z myślą o biurach domowych i małych firmach. Drukarka jest wyposażona w wyświetlacz LCD o przekątnej 2,5 cala, który ułatwia konfigurację i kontrolę urządzenia. Drukarka jest wyposażona w dwa podajniki papieru i obsługuje szeroki zakres formatów papieru, w tym koperty, karty i etykiety. Drukarka jest wyposażona w funkcję łączności bezprzewodowej, dzięki czemu można ją łatwo połączyć z komputerem. Drukarka ma wbudowaną funkcję drukowania bezpośrednio z nośników danych, w tym z kart pamięci. Dokumentacja podstawowa Epson Eb 455wi jest dostępna na stronie internetowej producenta, a także w formacie PDF do pobrania.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja podstawowa Epson Eb 455wi

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Sterowniki

Easy Interactive Driver. msi (v1. 10)wer. 1. 10

18-Oct-2011

17. 85 MB

. msi

Easy Interactive Driver (v1. 10)26-Apr-2011

17. 49 MB

. zip

Inne oprogramowanieEasy Interactive Tools (v5. 10)wer. 5. 10

05-Sep-2022

72. 47 MB

. exe

Dodatkowe informacje:

Make your presentations and lessons more engaging by annotating the screen in real-time using either an interactive pen or your fingertips. The content annotation and whiteboard feature helps to keep your audience's attention, and whatever you do on screen can be prepared, saving lengthy note taking. Please refer to the Easy Interactive Tool Operation Guide available in the Manual & Documentation section.

--------------------------------------------

Additional Information: Starting from version 5. 10,

Epson EWF converter is included as a separate Software (Unique installer)

It is possible to save Easy Interactive content into EWF2 format.

Pobierz

Throw Distance Simulator - Offline (v2. 2. 2)wer. 2

06-Sep-2021

75. 82 MB

Dodatkowe informacje:

Throw Distance Simulator is an application for calculating the throw distance between screen and the EPSON projector.

USB Display installer (v1. 80)wer. 80

26-May-2021

6. 23 MB

EasyMP Network Projection (v2. 89)wer. 89

18-Jan-2021

17. 20 MB

Throw Distance SimulatorDodatkowe informacje:

Throw Distance Simulator is a web application for calculating the throw distance between screen and the EPSON projector. Supported browsers: Google Chrome, Firefox, Safari

WyświetlEasyMP Network Projection (. msi) (v2. 10 (. msi))wer. msi)

08-Sep-2017

50. 40 MB

Quick Wireless Connection Maintenance Tools (v1. 32)wer. 32

11-Dec-2014

10. 03 MB

Easy Interactive Tool. 05)wer. 05

7. 21 MB

Epson EB-455Wi to profesjonalny projektor do prezentacji interaktywnych, pozwalaj�cy na uzyskanie obrazu o rozmiarach do 97 cali. Komentarze i dodatki mog� by� zapisane przy u�yciu pi�ra cyfrowego, daj�c ca�kowit� kontrol� nad wy�wietlanym obszarem. Dzi�ki zastosowanemu obiektywowi szerokok�tnemu, projektor prezentacyjny pozwala na wy�wietlenie 70-calowego obrazu z odleg�o�ci zaledwie 16 cm (idealnie nadaje si� do wsp�pracy z tablicami interaktywnymi).

Projektor Epson EB-455Wi korzysta z technologii 3LCD, dzi�ki kt�rej oferuje obraz w rozdzielczo�ci WXGA (1280 x 800), kt�rego jasno�� wynosi 2500 ANSI lumen�w, za� wsp�czynnik kontrastu 2000:1. Na wyr�nienie zas�uguj� tak�e inne cechy u�ytkowe projektora Epson EB-455Wi, takie jak: zdalne sterowanie prezentacj� przez sie� LAN (WLAN opcjonalnie), wbudowany g�o�nik o mocy 12W oraz 36 miesi�czny okres gwarancyjny.

Rozdzielczo��WXGA (1280 x 800)
Kontrast2000:1
Jasno�� [ANSI lm]2500
Technologia3LCD
Poziom szumu [dBA]35/28 (Normalny/Ekonomiczny)
Zu�ycie energii [W]343, 257 (tryb ekonomiczny), 0, 3 (w trybie czuwania)
�ywotno�� �r�d�a �wiat�a [h]2500 / 3500
Moc/�r�d�o �wiat�a [W]230
Wsp�czynnik odleg�o�ci0, 37:1
Przek�tna59" - 94"
Wbudowany g�o�nik12W
Wej�cia wideoComposite x 1, S-Video x 1, VGA x 2
Wyj�cia wideoVGA x 1
Wej�cia audioStereo audio mini-jack x 2, Cinch x 1
Wyj�cia audioStereo audio mini-jack x 1
Porty komunikacyjneRJ-45 x 1, RS-232 x 1, WLAN (opcja), USB 2. 0 (typ A) x 1, USB 2. 0 (typ B) x 1
Waga [kg]5, 8
Wymiary [mm]369 x 481 x 155
Wyposa�enie standardoweKabel komputerowy, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Kabel zasilaj�cy, Instrukcja monta�u, Oprogramowanie (CD), Kabel USB,
Gwarancja36 miesi�ce (projektor), 12 miesi�cy lub 1000h (lampa)
FunkcjeAutomatyczny wyb�r wej�cia, Kompatybilny ze skanerem dokument�w, Zamra�anie obrazu, Natychmiastowe w��czanie/wy��czanie, Przegl�

Opis produktu:

Epson EB-455Wi to projektor prezentacyjny, kt�ry dzi�ki zastosowanym rozwi�zaniom oferuje du�e, w pe�ni interaktywne wy�wietlanie obraz�w. Komentarze i dodatki mog� by� zapisane przy u�yciu pi�ra cyfrowego, daj�c ca�kowit� kontrol� nad wy�wietlanym obszarem. Idealny dla edukacji i do wsp�pracy z tablicami interaktywnymi. Projektor Epson EB-455Wi wyposa�ono w szerokok�tny obiektyw, dzi�ki kt�remu mo�emy uzyska� obraz o przek�tnej 70 cali z odleg�o�ci zaledwie 16 cm.


Nie ma znaczenia, do czego u�ywamy interaktywnego projektora Epson EB-455Wi, technologia 3LCD firmy Epson zapewnia obrazy o wysokiej jako�ci oraz r�wnie wysok� moc �wiat�a bia�ego i barwnego w celu uzyskania �ywych, naturalnych kolor�w i g��bokich czerni, nawet w �wietle dziennym. Projektor prezentacyjny Epson EB-455Wi oferuje obraz w rozdzielczo�ci WXGA (1280 x 800) przy jasno�ci 2500 ANSI lumen�w i kontra�cie 2000:1. Dodatkowe atuty to: zdalne sterowanie prezentacj� przez sie� LAN (WLAN opcjonalnie), wbudowany g�o�nik o mocy 12W oraz 36 miesi�czny okres gwarancyjny.


Podstawowe w�a�ciwo�ci:

  • Technologia projekcji 3LCD
  • Jako�� obrazu WXGA (1280 x 800)
  • Nat�enie �wiat�a bia�ego i barwnego na poziomie 2500 lumen�w
  • Wsp�czynnik kontrastu 2000:1
  • Sterowanie prezentacj� przez sie� LAN (WLAN opcjonalnie)
  • Mo�liwo�� wy�wietlenia obrazu 70 cali z odleg�o�ci zaledwie 16 cm
  • Intuicyjna obs�uga za pomoc� pi�ra cyfrowego
  • Wbudowany g�o�nik 12W

Dokumentacja podstawowa Epson Eb 455wi

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja podstawowa Epson Eb 455wi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja podstawowa Epson Eb 455wi