Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Beko Cn167220x

Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Beko Cn167220x została stworzona, aby zapewnić użytkownikom bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego urządzenia. Instrukcja zawiera informacje na temat podłączania urządzenia, użytkowania, ustawień, konserwacji, czyszczenia i naprawy. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia, w tym wymagania dotyczące instalacji, dostosowania, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, itp. Instrukcja zawiera także informacje na temat szybkiego startu, w tym kroki dotyczące podłączania urządzenia i przygotowania do użycia. Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Beko Cn167220x zapewnia użytkownikom wszystkie niezbędne informacje i instrukcje, aby upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo działa i jest bezpieczne w użyciu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Beko Cn167220x

Największa baza instrukcji BHP

Posiadamy największą bazę instrukcji bhp w Polsce, ponad 1200 tytułów dostępnych od ręki w wersji elektronicznej. Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu internetowego.

Wszystkie instrukcje sprzedajemy w formie planszowej oraz elektronicznej do samodzielnego wydruku.

W tym artykule przedstawię informacje: co to jest instrukcja bhp, zasady jej sporządzania oraz udostępniania pracownikom. Obalę wszelkie mity, związane z tym dokumentem oraz zaprezentuję fakty, poparte przepisami prawa. A więc zaczynamy.

Co to właściwie jest instrukcja bhp?

Jest to nie mniej, nie więcej, jak dokument regulacji wewnątrzzakładowej. W zależności od specyfiki zakładu pracy i pracodawcy, instrukcja bhp występuje obok uchwały, zarządzenia, procedury i wytycznych. Jest to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który jest tworzony do wykonywanej pracy (czynności) lub do danego stanowiska pracy, np. stolarz. Określa on najważniejsze zasady postępowania, aby zminimalizować ryzyko wypadku. W nomenklaturze słownikowej, oprócz nazwy instrukcji bhp, można również znaleźć określenie stanowiskowej instrukcji bhp – względem prawa oba te terminy są tożsame. Różnice mogę jedynie wynikać z czysto technicznego zastosowania, ponieważ przykładowo:

 1. Instrukcja bhp dla spawacza gazowego – możemy ją taktować jako instrukcję stanowiskową.
 2. Instrukcję bhp przy spawaniu gazowym – możemy ją traktować jako ogólną instrukcję bhp przy danej czynności.

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa w zakładzie pracy i wymagana przez prawo?

Tak, instrukcje bhp są obowiązkowe i mówi o tym najważniejszy dokument, obowiązujący pracodawcę i pracownika – Kodeks Pracy i akty wykonawcze do niego. Ale od początku…

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2374 § 2. „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. I na tym założenia w/w Kodeksu Pracy kończy się, jeżeli chodzi o instrukcje. W dalszym ciągu nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czy instrukcje są obowiązkowe czy nie i czy na wszystkich stanowiskach. Przecież absurdalnym wydaje się, aby udostępniać pracownikowi instrukcję bhp przy obsłudze ołówka lub podczas przysłowiowego „oddychania”. Każdy wykonuje te czynności na co dzień i nie potrzebuje do tego żadnych instrukcji bhp.

Tutaj z pomocą przychodzi nam akt wykonawczy do Kodeksu Pracy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41. 1 jest zapisane:

(…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4. udzielania pierwszej pomocy.

(…)

Tym sposobem dotarliśmy do sedna problemu i mamy odpowiedź, że instrukcje bhp są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, na których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Przy jakich pracach występuje zagrożenie wypadkowe lub zagrożenia zdrowia pracowników?

Powyżej ustaliliśmy, że instrukcje bhp wymagane są między innymi tam, gdzie występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W jaki więc sposób, pracodawca ma ustalić jakie to są prace? Czym powinien się kierować, decydując, czy dane stanowisko pracy powinno się wyposażyć w stanowiskową instrukcję bhp, czy nie? W tym przypadku odpowiedź nie jest łatwa i może mieć wiele interpretacji prawnych, ponieważ prawo tej kwestii szczegółowo nie precyzuje. Co więcej, brak jest regulacji prawnych w tym zakresie. Nadal więc nie mamy odpowiedzi, czy należy zapewnić instrukcję bhp przy obsłudze ołówka lub podczas przysłowiowego „oddychania”.

Tutaj z pomocą przychodzi nam ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, którą musi przeprowadzić każdy pracodawca, na każdym stanowisku pracy, „bez wyjątku” – od tego nie ma odstępstw, bez względu na to, czy prace są bezpieczne, czy niebezpieczne. Celem takiej oceny jest, poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony, postępowanie w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko wystąpienia wypadku. W wyniku takiej oceny pracodawca (zespół sporządzający dokumentację oceny ryzyka zawodowego) określa, czy pracownik powinien być zapoznany z instrukcją bhp, czy też nie. Reasumując – wcale nie jest łatwo zadecydować, na jakich stanowiskach pracy wymaga się instrukcji bhp.

Teraz możemy wrócić do kwestii naszego ołówka oraz „oddychania”, stawiając pytanie:

To w końcu instrukcja bhp jest wymagana, czy nie?

Moja odpowiedź brzmi: i tak i nie. Pewnie zapytasz dlaczego? Ponieważ odpowiedź będzie jednoznaczna dopiero wówczas, gdy przeprowadzimy ocenę ryzyka zawodowego na konkretnym stanowisku. Przykładowo: na stanowisku biurowym, gdzie występuje biurko, komputer i nasz ołówek, którego używamy okazjonalnie, taka instrukcja bhp przy obsłudze ołówka nie jest potrzebna, gdyż obsługa tegoż ołówka nie powoduje zdarzeń wypadkowych. Gdyby jednak nasz ołówek, był wykorzystywany np. w salonie tatuażu, gdzie wyznaczamy nim, np. trasę naszego przyszłego dzieła malarskiego i w dodatku robilibyśmy to w pobliżu oka, to niewątpliwie taka instrukcja bhp (przy obsłudze ołówka) jest wymagana. Wynika to z tego, że prawdopodobnie w ocenie ryzyka zawodowego wyjdzie nam, że ołówek stwarza zagrożenie ukłucia oka, zaprószenia oka, itp.

Podobnie wygląda kwestia „oddychania”. Na pierwszy rzut oka, taka instrukcja np. w pomieszczeniu biurowym byłaby absurdalna. Ale załóżmy, że pracownik jest nurkiem, albo pracuje w studniach kanalizacyjnych, gdzie stężenie tlenu jest bardzo niskie. W takich sytuacjach kwestie oddychania i zabezpieczania dróg oddechowym decydują o jego życiu lub zdrowiu. Wtedy właśnie taka instrukcja jest obowiązkowa.

Mam nadzieję, że dzięki tym prostym przykładom powyżej, wiesz już, kiedy i gdzie instrukcja bhp jest obowiązkowa. Reaguj na zalecenia PIP o wdrażaniu zbędnych instrukcji. Pamiętaj, że ich zbyt duża ilość może bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Reaguj również na postępowanie swojego pracodawcy. Zwracaj uwagę na to, aby zapewnił Ci on odpowiednią instrukcję, jeżeli uważasz że jest ona niezbędna na Twoim stanowisku.

Jaka powinna być zawartość wzorcowej instrukcji bhp?

Skoro już wiemy kiedy i gdzie wymagana jest instrukcja, to przyjrzyjmy się teraz jej zawartości. Na krajowym rynku jest wiele producentów instrukcji, którzy w różnoraki sposób podchodzą do tego zagadnienia, co gorsze wielu z nich podchodzi do niego w sposób niezgodny z prawem, co oznacza że oferowane przez nich instrukcje są kompletnie bezwartościowe. Gdyby doszło do wypadku i okazało się, że instrukcja opracowana została niezgodnie z prawem, taki producent mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wiem, wiem, wielu producentów, czytających ten artykuł właśnie się śmieje, twierdząc, że to niemożliwe, bo za stan bhp w zakładzie pracy odpowiada pracodawca i to pracodawca udostępnia instrukcje bhp, a nie producent. Prawda jak zwykle leży pewnie gdzieś po środku. Lepiej nie być pociąganym do odpowiedzialności i od razu należy przygotować dokument jakim jest instrukcja bhp wzór w prawidłowy sposób.

Zawartość instrukcji bhp reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 2 jest zapisane: (…) Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów (…).

Oznacza to, że instrukcje powinny zawierać następującą strukturę:

 1. Czynności przed rozpoczęciem pracy;
 2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
 3. Czynności po zakończeniu pracy;
 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.

Co w takim razie z instrukcjami, które takich zagadnień nie mają?

Odpowiedź jest prosta. Są wykonane niezgodnie z prawem i powinny zostać zwrócone producentowi. A teraz zapytam inaczej: co z instrukcjami bhp, które zawierają więcej punktów, niż wyżej wymienione? Dodatkowo znajdują się w nich, np.

 1. Uwagi ogólne;
 2. Podstawowe warunki bezpieczeństwa;
 3. Czynności zabronione;
 4. Uwagi końcowe.

Wielu producentów na rynku stosuje rozszerzoną strukturę. Te instrukcje będą wykonane zgodnie z prawem, ponieważ oprócz 4 podstawowych punktów, zawierają inne punkty dodatkowe, które mogą wynikać np. z charakterystyki danego stanowiska pracy lub zakładu, wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Przepis § 41. 2 wskazuje nam tylko minimalną zawartość wzorcowej instrukcji bhp.

Dodam również, że zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń, powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę. Oznacza to również, że należy zaktualizować instrukcje bhp ponieważ one wpływają na przebieg oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Co więcej: § 41. 1 jasno precyzuje, że” (…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (…)”. Co do tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości.

Instrukcje BHP dostępne w sklepie

Posiadamy największą bazę instrukcji bhp w Polsce.

Kto opracowuje instrukcje stanowiskowe z zakresu bhp?

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwych instrukcji bhp na stanowiskach pracy, ale nie wskazuje kto musi je opracować. Z przepisów obowiązującego prawa nie wynika obowiązek ich opracowania przez pracownika służby bhp, lecz jedynie obowiązek opiniowania instrukcji bhp. Kto zatem takie instrukcje powinien opracować?

Wyłącznie od pracodawcy zależy, komu zleci opracowanie instrukcji. Uważam, że najbardziej odpowiednią osobą do opracowania instrukcji bhp jest pracownik nadzoru, osoba znająca specyfikę pracy na danym stanowisku, sposób pracy danego urządzenia oraz zagrożenia z nim związane – np. kierownik działu itp. Oczywiście, przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenie. Pracodawca może również zlecić wykonanie takich instrukcji specjalistom z zewnątrz, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu, stworzą instrukcje bhp, dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy. Należy pamiętać, że zgodnie art. 23711a §1 Kodeksu Pracy, pracodawca powinien skonsultować opracowane instrukcje z pracownikami lub ich przedstawicielami.
Zaleca się, aby treść instrukcji bhp przed jej wdrożeniem była skonsultowana z możliwie jak najszerszym gronem załogi, od kierownictwa firmy do szeregowego pracownika, a przede wszystkim z pracownikiem służby bhp.

FAKTY i MITY związane z instrukcjami bhp

1. Instrukcja bhp musi mieć kolor żółty z przekreślonym paskiem

Fałsz

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce, przepisy nie precyzują formy graficznej instrukcji bhp. Co oznacza, że instrukcja może być opracowana w dowolnym kolorze i może zawierać dowolne elementy graficzne, np. logo firmy. Instrukcje powinny jedynie w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać określone czynności, czyli np. powinny być napisane w języku polskim. Chociaż prawo nie reguluje kwestii koloru, to przyjęło się, że kolor żółty jest dominujący w artykułach bhp i z reguły instrukcje z taką kolorystyką się tworzy.

2. Instrukcja bhp musi być jednostronicowa

Fałsz

To, ile instrukcja liczy sobie stron, zależy od specyfiki stanowiska pracy, czynników kształtujących to stanowisko i przede wszystkim od możliwych niebezpieczeństw z nim związanych. Instrukcja bhp powinna być tak sporządzona, by była łatwa w odbiorze dla wszystkich pracowników. Nie może składać się z prawniczych paragrafów. Każdy, kto się z nią zapoznaje, musi dobrze zrozumieć jej treść. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby instrukcje były wielostronicowe.

3. Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z instrukcją bhp

Fałsz

Jak wynika z art. 2374 Kodeksu Pracy, pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki podpis pracownik składa na karcie szkolenie wstępnego bhp, potwierdzając tym samym udział w szkoleniu stanowiskowym. Żadne dodatkowe podpisy, poświadczające zapoznanie się z instrukcjami bhp nie są obowiązkowe. Bardzo często instrukcje bhp są traktowane przez „innych specjalistów” jako zasady bhp, a więc zapoznanie się pracownika z instrukcją bhp powinno być każdorazowo potwierdzone na piśmie – nie ma takiego obowiązku, a wszystkie dodatkowe dokumenty ponad kartę szkolenia wstępnego bhp mogą być traktowane jako niemające mocy prawnej.

4. Pracodawca ma obowiązek zatwierdzić i podpisać instrukcję bhp

Fałsz

O tym, że to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, pisaliśmy już powyżej. Brak jest jednak podstawy prawnej, nakładającej na pracodawcy obowiązek podpisywania i zatwierdzania instrukcji bhp. Wielu producentów instrukcji drukuje specjalne tabele z miejscem na podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia. Nie oznacza, że to jest złe. Pracodawca przecież jak chce, może nawet osobiście zatwierdzać wszystkie instrukcje. Kwestię drukowania tych miejsc na podpis, bardziej wymusił rynek i nieznajomość przepisów przez klientów, którzy wręcz żądali, aby takie miejsce pojawiło się na wydruku. Co więcej wielu „innych specjalistów” żąda, aby to producent podpisywał się na instrukcji bhp, co jest absurdalne. Przecież to nie producent odpowiada za stan bhp w firmie i to nie producent odpowiada za zapewnienie aktualnych, dostosowanych do specyfiki zakładu instrukcji bhp.

5. Instrukcja bhp musi wisieć na ścianie przy każdym stanowisku pracy

Fałsz

Sposób i formę udostępniania pracownikom aktualnych instrukcji bhp ustala pracodawca i wcale nie musi to być ściana obok stanowiska pracy. Możliwe jest wiele sposobów spełniających wymóg § 41. 1. Może to być:

 1. Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp w wersji planszowej bezpośrednio przy stanowiskach, maszynach i urządzeniach, których te instrukcje dotyczą, np. na szafce, w biurku, na maszynie, itp.,
 2. Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp w segregatorze bhp, z którymi pracownicy byliby zapoznawani przed rozpoczęciem pracy na danych stanowiskach związanym z użyciem maszyn i urządzeń, i które byłyby dostępne we wskazanym przez pracodawcę miejscu przez cały czas pracy pracowników,
 3. Przekazanie pracownikom instrukcji bhp w wersji elektronicznej poprzez umieszczenie ww. instrukcji w intranecie zakładowym, do którego mieliby dostęp wszyscy pracownicy poprzez wewnętrzną sieć komputerową.

PODSUMOWUJĄC:

To ważne, by instrukcje bhp, które zdecydujesz się zakupić, były nie tylko tanie, ale również zgodne z wymogami prawnymi. Sklep BHPEX daje Ci taką gwarancję. W naszej ofercie jest kilka tysięcy instrukcji bhp, dotyczących najróżniejszych stanowisk pracy:

 1. Instrukcje bhp w wersji planszowej, gotowej do zawieszenia. Posiadają one specjalne „lepce” na odwrocie – dzięki nim instrukcja może bezpiecznie zawisnąć na ścianie. Wykonano je z materiału odpornego na ścieranie i złe warunki atmosferyczne.
 2. Instrukcje bhp w wersji elektronicznej do pobrania, w formacie pdf. Taką instrukcję możesz wydrukować dowolną ilość razy, wysłać mailem lub zamieścić w wewnętrznej sieci komputerowej pracodawcy (Intranet).

Zapraszamy do naszego sklepu bhp.

Programy specjalne

Oprócz standardowych programów wymienionych powyżej pralki Beko mają szereg dodatkowych programów. Dzięki nim można także dostosować prędkość wirowania i temperaturę.

Antyalergiczny

Program ten pozwala na dłuższe pranie odzieży w wysokich temperaturach i obejmuje dodatkowy cykl płukania w celu usunięcia wszystkich bakterii i alergenów.

Automatyczny

Ten program wykrywa stopień zabrudzenia prania i odpowiednio ustawia czas i temperaturę prania.

Odzież dziecięca

Ten program zapewnia dłuższe pranie w gorącej wodzie i dodatkowe etapy płukania w celu usunięcia bakterii i alergenów.

Bawełniane Eko

Ten program służy do prania średnio zabrudzonej bawełny z użyciem mniejszej ilości wody i energii.

Ciemne delikatne

Ten program stosuje niższe temperatury i zmniejszoną prędkość obrotów, aby zapobiec blaknięciu ciemniejszych ubrań.

Kołdra i bielizna

Ten program służy specjalnie do prania ciężkich kołder.

Ekologiczne czyszczenie

Ten program umożliwia pranie do 3, 5 kg lekko zabrudzonej bawełny z wykorzystaniem minimalnej ilości wody i energii.

Odświeżanie

Program ten, choć nie jest w rzeczywistości programem prania, sprawia, że odzież jest świeża i pozbawia ją plam. Jest to program 30-minutowy, który wykorzystuje parę i jony do usuwania niepożądanych zapachów z lekko znoszonych ubrań.

GentleCare™

Program, który chroni strukturę i kolor delikatnych tkanin, takich jak tkane i czesane tkaniny bawełniane, dzięki łagodnemu algorytmowi prania i wirowania.

Pranie ręczne / Delikatne

Program ten jest idealny do prania rzeczy wełnianych i delikatnych lub ubrań z metkami „nie nadaje się do prania w pralce”. Niska temperatura i delikatny ruch bębna oznaczają, że tkaniny nie zostaną uszkodzone.

Higiena+

Program, który łączy w sobie regulację temperatury z dodatkowymi cyklami płukania i wirowania, aby skutecznie usunąć mikroorganizmy z tkanin. Cykl 60°C, w zakresie od 20°C do 90°C, został zatwierdzony przez organizację Allergy UK jako eliminujący 99, 9% alergenów.

Intensywny

Ten program wykorzystuje wydłużony czas prania i dodatkowe etapy płukania do prania bardzo zabrudzonych tkanin.

Tkaniny mieszane

Ten program umożliwia jednoczesne pranie tkanin bawełnianych i syntetycznych.

Sport / Odzież wierzchnia

Ten program chroni wodoodporną powłokę odzieży wierzchniej.

Szybkie pranie

Ten program umożliwia pranie odzieży w całkowicie załadowanym bębnie w zaledwie 28 minut.

Koszule

Ten program jest przeznaczony do prania koszul.

Sport

Program ten służy do prania odzieży sportowej, która często zawiera mieszankę bawełny i tkanin syntetycznych.

StainExpert™

Ten program został przetestowany pod kątem 24 różnych rodzajów plam i lepiej usuwa uporczywe plamy niż standardowy program do prania tkanin bawełnianych.

SteamTherapy™

Jest to 15-minutowy program, który, dzięki dużej ilości pary, odwirowuje do 1 kg odzieży na sucho w celu ograniczenia ilości zagnieceń do 58% (testowany przez wewnętrzne laboratoria).

Codzienne szybkie

Jest to program, który pierze ubranie w całkowicie załadowanym bębnie w ciągu 28 minut.

Xpress Super Short – 14 min

Ten program umożliwia szybkie pranie kilku lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych. Pranie 2 kg trwa 14 minut.

Clean & Wear®

Program, który w ciągu 2 godzin pierze 1 kg prania i usuwa z niego wilgoć. Idealny do prania jednego pełnego zestawu odzieży i przygotowania go do założenia, gdy czas jest ograniczony.

CoolClean™

Program, który zapewnia efekty prania w temperaturze 40°C przy temperaturze zaledwie 20°C, oszczędzając 75% energii.

Program Woolmark® Apparel Care

Specjalny program, który reguluje ruchy bębna, aby zapobiec zniszczeniu lub skurczeniu się rzeczy wełnianych nadających się do prania w pralce.

 • BEKO WMD 66126 nie działa

  Spróbuj zrobić reset modułu w trybie serwisowym. Ustaw pokrętło w poz. na 90 stopni godz. 12. 00. Wciśnij przycisk start i trzymając go włącznik ogólny. Po kilku sekundach znajdziesz się w serwisówce co będzie zasygnalizowane miganiem diód. Każdy podzespół testujesz przyciskiem start. Poszczególne kroki...

  AGD Pralki, Suszarki 17 Paź 2014 18:45Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5676

 • Pralka Beko WML15105E - Nie działa

  Pralka nie chciała się załączyć. Paliły się kontrolki Start i Waschen i dalej nic. Można było otworzyć drzwi, nie były zablokowane. Przy kolejnym otwarciu wywaliło bezpieczniki w mieszkaniu. Wymieniłem blokadę drzwi, ze starej czuć było spalenizną. Teraz palą się kontrolki Start, Waschen i Ende, tak...

  AGD Początkujący 22 Lut 2014 22:32Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6063

  Zmywarka Beko dis5830 - nie działa przycisk wlaczenia

  Witam, mam problem ze swoja zmywarka beko dis 5830,W zmywarce wszystko dział poza przyciskiem włączenia, czasem załapie i się zaświeci lampka i po zamknięciu normalnie działa a czasem trzeba w różne sposoby kombinować aby się program włączył, dodam że jeśli się nie zmieni programu z tego co był wcześniej...

  AGD Użytkowy 05 Mar 2014 08:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 9015

  Pralka Beko WMD 56120 - Blokada drzwi nie działa, po włączeniu nie rusza.

  Witam!Posiadam pralkę BEKO WMD 56120. Wczoraj wylała wodę. Poszło aż górą. Okazało się że po zdjęciu gumowego węża z kulką pod bębnem (tego co idzie do pompy itd) nie ma przepływu. Wszystko było zaklejone takim jakby morskim piaskiem. Wydaje mi się że to osad z kamienia. Dlatego pompa mimo że działała...

  14 Lut 2014 11:43Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7095

  Nowa zmywarka BEKO DIS 5831 nie działa po uruchomieniu programu

  Witam, mam pytanie zakupiliśmy z żoną zmywarkę BEKO DIS 5831 po podłączeniu węży postępując kolejno jak w instrukcji przystąpiłem do jej uruchomienia. Ustawiłem program włączyłem start i nic nie działa. Wyświetlacz się świeci i nicpozatym, tak jakby woda była blokowany przy tym urządzeniu elektrycznym...

  19 Gru 2015 08:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2706

  Beko WMB 51022 PL PTY - Nie działa blokada drzwi.

  Witam.Od jakiegoś czasu mam problem ze swoja pralką Beko WMB 51022 PL PTY mianowicie po wybraniu programu i włączeniu startu ona nadal nie działa. Nie chce się włączyć blokada drzwi przez co nie mogę zrobić prania. Co to może być?

  24 Gru 2016 15:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4035

  WMB 71642 Beko - Procedura restart nie działa, program zawiesił się na 14/18 min

  Moja piękniejsza włożyła do prania torbę. A że torba miała usztywnienie tekturowo/kartonowe to po jakimś czasie się rozpaćkało i pralka stanęła. Odkręciłem filtr, wyszło mnóstwo badziewia. Woda z bębna zeszła prawie cała. Wyczyściłem też dolot od bębna do filtra. Zamknąłem i włączyłem - lipa. Widoczny...

  12 Cze 2014 19:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2019

  Pralka Beko WM 5506T nie działa

  Jeszcze raz, na spokojnie.Wybierak programów ustawiasz na bawełna 90st. zasadnicze (tylko nie na pranie wstępne!! ). Wciskasz i trzymasz przycisk start. Nie puszczając startu włączasz maszynę włącznikiem sieciowym, a po pięciu sekundach puszczasz i wciskasz na chwilę ponownie przycisk start i jesteś...

  14 Paź 2011 15:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 6375

  Pralka Beko WMB 61242 PT - po naprawie bębna nie działa

  Jest kolega pewien, że wszystkie wtyczki trafiły na swoje miejsce?Nie chcę kolegi urazić, ale takie przypadki już były poruszane na forum.Może warto spróbować resetu wciskając przycisk start przez min. 3 sekundy.

  20 Lip 2018 15:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1020

  Beko CDA 565 - lodówka bardzo mrozi i nie działa regulacja.

  Witam, napis NTC jest widoczny a na logikę musi gdzieś być bo nastawa i odczyt temperatury jest realizowany właśnie z tej płytki w tej lodówce nie ma tzw sondy przy parowniku /a przynajmniej nigdzie o niej nie ma wzmianki / zadałeś dobre pytanie, Gdzie go szukać?, poszukam ci schematu do niej, przyszła...

  27 Mar 2022 06:56Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 312

  Beko WMD 75100 zablokowana, wyświetla 00:02

  Szukam rozwiązania usterki występującej w pralce Beko 75100 która objawia się wyświetlaniem na wyświetlaczu 00:02 po włączeniu przycisku power i nie ma możliwości jej uruchomienia, jedyne co to reagują przyciski zmiany czasu opóźnienia startu, poza tym żadne przyciski nie reagują.Po wejściu w...

  10 Paź 2014 19:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2799

  Beko WMB 51032 PL PTY - nie startuje programów, ale nie pokazuje żadnego błędu

  Problem, jak w temacie. Pralka po wybraniu nie startuje żadnego programu. Problem wyskoczył kilka dni temu, kiedy pierwszy raz nie zaskoczyła po wybraniu programu. Poszperałem na forach, wlazłem w tryb sprawdzania błędów - wskazało błąd E-18. W tym trybie skasowałem błąd i kolejny raz klikając przycisk...

  31 Gru 2019 09:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3873

  pralka beko WMA 510W-zablokowane pranie:(

  W trakcie prania, chcąc przerwać program prania, wcisnęłam dwa przyciski jednocześnie-START i PREWASH. Wiem, że powinnam wcisnąć tylko START-niestety... Pralka zablokowała się. Teraz Świecą się jednocześnie START, WASH i SPIN\END. Pralka zatrzymała się i nic nie działa. Co mogę zrobić, żeby odblokować pralkę...

  10 Sie 2008 16:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5959

  BEKO DIN 5830 - Nie uruchamia sie, na wyśw. cały czas wyświetla się 15

  Witam, mam problem ze swoja zmywarka BEKO DIN 5830Po wciśnieciu przycisku ON na wyświetlaczu wyskakuje cyfra 15 i nic się nie dzieje po zamknięciu zmywarki nawet jak włącze przycisk START.Sądziłem że moze córka ustawiła opóźniony start, lecz przyciskiem do tej opcji nic nie idzie zrobić.Jest...

  04 Lut 2013 19:16Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2019

  BEKO WMD 25100PL - po włączeniu po chwili mruga przycisk start, pauza.

  Jak się ustawi program, prędkość wirowania, itp. Po ustawieniu wciskam przycisk start, przez chwile świeci się kontrolka cały czas, a później zaczyna mrugać i nic nie działa.

  23 Lis 2017 19:19Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 957

  Jak poradzić sobie z błędem E18 w pralce Beko WMB 61242PT?

  Wczoraj żona chciała załączyć pranie i wszystko było spoko do momentu jak dała start prawdopodobnie pralka chciała wykonać dany cykl tylko w filtrze były różne wsuwki do włosów i pewnie zablokowało pompkę i się zaczęło nic nie działa. Nacisnąłem przycisk start trzymając go i włączyłem pralkę...

  21 Gru 2020 13:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3330

  Pralka Beko wm 5508t - zawiesila się.

  Witam, ustawiam pokrętło na program - bawełna 90st i wciskam przycisk WŁ/WYŁ, trzymając jednoczeście wciśnięty przycisk "START". Probowalam różne kombinacje - najpierw jeden przycisk, potem drugi, wciskalam je jednocześnie, przytrzymywałam "START" 5 sekund i dłużej, i nic się nie dzieje.

  08 Gru 2010 11:30Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4493

  Pralka Beko Wm5508t - nie załącza się

  Po wybraniu programu przycisnę przycisk Start, wówczas załączy się blokada drzwi i dalej cisza. Na przycisku Start zapali się kontrolka Stop. W momencie resetu na chwilę mrugnie czas 2 min. i ponownie wybierze dany program i dalej nic się nie dzieje, blokada cały czas załączona. Proszę o pomoc:)

  13 Lis 2011 19:09Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2149

  Pralka BEKO WML15060

  Witam. Posiadam pralkę BEKO WML 15060. Po włączeniu pralki nic się nie dzieje. Świecą się tylko kontrolki tak jak na zdjęciu. Po wciśnięciu Start nic się nie dzieje. Gdy pokrętło programatora znajdzie się pomiędzy programami miga kontrolka od blokady drzwi i kontrolka za nią.

  26 Mar 2014 19:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5475

  Beko WTV 7602 B0 - pojawił się błąd E 18 i nie mogę go skasować

  Witam,w pralce Beko WTV 7602 B0 pojawił się błąd E18 i nie można go skasowaćfiltr wyczyszczony, szczotki w silniku są ok., a pralka nie działa. Po wybraniu programu i naciśnieci start dioda sie świeci od programu i po kilku sekundach zaczyna mrugać, a program się nie uruchamia. Drzwiczki są zablokowane...

  08 Wrz 2022 16:22Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 258

  pralka beko wmd 75125 s nie chce rozpocząć cyklu prania

  Witam. Pralka się włącza, można normalnie wybrać program ale po wciśnięciu przycisku start nic się nie dzieje. Później nie reaguje na restart (długie przytrzymanie start). Dopiero po otwarciu i zamknięciu drzwi wskakuje w tryb End i świeci się blokada drzwi. No i tak wkoło Macieju. Wcześniej pralka wykonała...

  11 Paź 2015 13:01Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1656

  Beko WUE6636AW - Nowa pralka i brak startu dziwne pukanie

  Pralka jest uszkodzona. Oddaj ja do sklepu z powrotem. Znajomy miał identyczny objaw, odwieźliśmy do sklepu wzięliśmy drugą i robiła dokładnie to samo. Na początku znajomy myślał, że nie potrafi uruchomić. Ale okazało się, że trafił na dwa takie same padnięte egzemplarze.. Co lepsze nie mieli takiej...

  27 Wrz 2020 21:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1242

  Pralka Beko SWRE-7512-XWW2 - Tłuczenie na wirowaniu

  Można powiedzieć że najmniej zdarza się takie mocne tłuczenie na programie Xpress super short z opcją "szybkie pranie", niestety ograniczenie jest do 2kg ale zdarzyło się uprać lekko ponad 2kg. Ale można też powiedzieć że zdarza się i na tym tak samo, a to za sprawą że po prostu nie wyważa dobrze kiedy...

  14 Lut 2021 20:34Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2985

  Beko WMB51011F - Cały czas pulsacyjnie pobiera wodę

  Witam. Włączam przycisk START, blokują się drzwi i włącza się elektrozawór na 1 sek i sekunda przerwy, znowu sekundę pobiera i sekunda przerwy, i tak w kółko.Nawet jeżeli hydrostat przełączy to nadal dostrzykuje wody. Nic się więcej nie dzieje. Wszystkie podzespoły zmierzone, wyjęte, sprawdzone....

  24 Kwi 2014 23:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3009

  Pralka Beko Volumax5 - program expres źle działa

  Dzień dobry. Problem mam, bo w praniu expres pralka nie działa i kontrolka start miga cały czas. Reszta wszystko jest ok. Po wszelkim odłączeniu zasilania i restarcie jak i kasowaniu programu dalej ta funkcja nie żyje. Od czego można zacząć naprawę, lub gdzie szukać przyczyny?

  27 Paź 2017 17:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 501

  Beko WMB 61032 PL PTM - samoczynne zawieszenie programu

  Pralka Beko WMB 61032 PL PTM, a ostatnia często zdarza się, że podczas prania, obojętnie na jakim programie pranie nie dochodzi do końca. Pralka pierze i losowo, np. 15 min do końca zatrzymuje się i nic się nie dzieje... Pomaga włączenie przyciskiem start prania od nowa, po czym cykl zaczyna...

  30 Lis 2020 16:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 636

  Zmywarka beko po krótkim czasie trwania programu zaczyna migać P2

  Witam, w zmywarce beko Pro Smart Incerter po wybraniu programu i włączeniu start za jakiś czas zaczyna migać P2 i nic się nie dzieje. Myślałam, że to przez zatkany odpływ ale wszystko wyczyściłam i nadal nic. Co robić?

  06 Sty 2023 17:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 93

  Beko WMA 1512 W - nie kręci się

  No i stało się pralka dalej nie działa a ja dziś piorę ręcznie.Podpiąłem silnik jeszcze raz pod 30v i kręcił słabo z pewnymi oporami co pół obrotu a potem bezpośrednio pod 230v i kicha ruszył z impetem, ale wywaliło bezpiecznik, ponowne próby (trzy) dały ten sam rezultat. Ze szczotek też solidnie zaiskrzyło,...

  26 Lut 2009 17:38Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 4724

  Pralka Beko WM5100W Świecące diody!

  Witam! Dziś rano włączając pralkę zauważyłem że świecą się wszystkie diody oprócz "prewash" i pralka nie działa. Reset robiony przyciskiem START nie działa, wyłączenie z sieci nic nie daje. Jestem zielony w tych sprawach i nie wiem co robić? :cry:

  18 Kwi 2010 10:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6352

  Pralka Beko Volumax 6 nie startuje

  Witam. To pierwsze moje zapytanie tutaj więc proszę o wyrozumiałość.Posiadam od paru lat pralkę Beko Volumax 6 (nie mogę znaleźć symbolu).Z pralką nie było żadnych problemów, aż do dziś. Pralka po wciśnięciu START zwykle głośno zaszumiała i uruchamiała dalszy program. Teraz zamiast tego głośnego...

  31 Paź 2013 19:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3918

  BEKO DSN 6837X - Pobiera wodę i nie zmywa

  WitajcieZmywarka jak w temacie zaprzestała działania. Do wczoraj normalnie działała, dziś rano odmówiła współpracy. Objawy były następujące: po włączeniu przycisku START zaczynała brzęczeć ale nie pobierała wody. Zgodnie z poradami z postów z forum osuszyłem dno zmywarki, na którym jest wyłącznik przeciw...

  AGD Zmywarki 08 Sie 2016 18:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5517

  Beko WML 15106 PL P - Pracowała, wydaliła wodę częściowo, i...

  WitamPralka Beko WML 15106 PL P, pracowała normalnie, wypompowała wodę,i przy włączeniu płukania manualnie nie reagowała. Pali się dioda drzwi, da sięotworzyć drzwi pralki. Da się włączać poszczególnymi przyciskami zadania,jednak nie da się ich uruchomić.1. Wyłączono pralkę z sieci, oraz...

  23 Wrz 2019 14:57Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 414

  Beko WMB 71643 PTE - pralka się nie uruchamia, błąd E17

  W wyżej podanej pralce nie działa żaden program. Jedynie na jednym z Eco podana jest ilość obrotów i temperatura ale po naciśnięciu przycisku start nic się nie dzieje. Dodatkowo non stop mruga kontrolka gotowości. Tryb serwisowy pokazuje błąd E17. Czy można w jakiś sposób naprawić to samemu?...

  04 Mar 2020 21:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1701

  Pralka Beko WMD 25125 T - nie wiruje, nie odpompowuje, zacięła się

  Reset następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3sekundy startu, ale jeśli miga to nie zaczyna programu.Czy jakiś inny program zaczyna.Czy blokuje drzwiczki.Od czego konkretnie te kable były(grzałka, zamek, zasilanie? ).Dzięki - już znalazłem ten reset.Mimo tego resetu pralka...

  29 Cze 2021 13:23Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 639

  Beko HTV8712XW - nie mogę uruchomić zdalnego sterowania

  Hej!Mam nową pralko-suszarkę Beko HTV8712XW i aplikację HomeWhiz zainstalowaną na iOS.Problem:nie mogę uruchomić zdalnego zarządzania pralko-suszarką.Szerszy opis:Udało mi się skutecznie połączyć aplikację z pralką, na pralce ikonka BT świeci się na stałe, w aplikacji widzę czy pralka...

  16 Lis 2022 15:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2910

  beko WML 25080M - Brak zasilania

  Po wciśnięciu i trzymaniu przycisku start lampka zapala się natomiast z chwilą puszczenia gaśnie i nic się nie dzieje dalej.

  06 Lut 2013 11:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 633

  Pralka Beko typ 60823 WML

  Przed włączeniem pralki wybrałam odpowiedni program nacisnęłam start, zrobiło się zwarcie. Wybiło bezpiecznik, po włączeniu bezpiecznika pralka świeci, lecz nie działa. Co może być przyczyną?

  12 Gru 2022 18:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 96

  Pralka Beko WMD 55100 (po zmianie łozyska nie startuje)

  Witam serdecznie:)W naszej 2, 5 letniej pralce poszły łozyska. Zostały wymienione przez małzonka. Problem pojawił sie później:)Otóz po złożeniu pralki, i wciśnięciu przycisku "start" nic się nie dzieje.Tzn, programator i płytka dostaje prąd, ale nie palą się diody odpowiadające za funkcje,....

  30 Mar 2009 23:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4257

  Awaria pralki beko volumax programator nie uruchamia prania

  Dzień DobryBardzo proszę o pomoc jak w temaciepoczątkowym objawem było to że pralka nie odwirował tz ostatni cykl, następne pranie już nie spuściła wody, słychać było jak programator stara się przełączyć na następny cykl prania ( tz cykniecie), obecnie brak jakiejkolwiek reakcji na próbę uruchomienia...

  27 Lut 2011 17:51Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 21201

  BEKO WKD 25106 nagłe obroty

  Witam. Tak jak w temacie, pralka dostaje w trakcie prania nagłych obrotów (chyba max). tak jak by nie miała miękkiego startu. jak tak się zrobi to skacze 30 cm w bok.Opisze pokolei: ustawiam program ( 60°C bawełna) leje wodę, zaczyna kręcić bęben ( normalnie) i nagle przy tym normalnym kręceniu...

  29 Cze 2012 08:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1394

  Beko WML15106P - Brak reakcji pralki na przyciski

  Pralka w ogóle nie reaguje. Nie załącza się pompa, generalnie nic się nie dzieje. Woda do pralki uważam, że dopływa, bo jest podłączona do tego samego złącza, co kran w kuchni (a ten funkcjonuje prawidłowo). Sprawdzę jeszcze, czy na pewno nie ma z tym problemu, ale nie liczył bym na to. Poza tym pralka...

  06 Mar 2019 18:44Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 6672

  Beko WMB 51211F - Nie załącza się

  Szczotki już na początku wymieniłem, reset przyciskiem START nie działa. Nie ma napięcia na zaciskach blokady, triak sterujący sprawny:)

  22 Sie 2018 19:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 642

  Zmywarka Beko DIS 1520 N - migają programy

  Zmywarka nie włącza się, migają dwa programy P2 i P3, po wciśnięciu Startu świecą cały czas i nic się nie dzieje. Przy wybieraniu programu włączają się dwa inne i dalej nic, a przycisk reset nie reaguje. Wydaje mi się, że to programator, ale jak to sprawdzić? Czy w tej zmywarce są dwa programatory?Z...

  13 Mar 2020 12:53Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3723

  Beko WMB61041PTM - Pralka nie kreci bębnem

  Włączam pralkę, wybieram program, daje start, pralka nabiera wody i nic sie nie dzieje, jedynie cyk, cyk co jakiś czas z okolic ekranu, po jakimś czasie wypuszcza wodę i pralka przechodzi w tryb end. Ostatni raz zobaczyłem w pralce zapalniczkę wiec ja zresetowałem, wypuściła wodę, wyciągnąłem zapalniczkę...

  03 Sty 2019 10:38Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 714

  Beko WMB61032 PL PTM - Program nie startuje

  Po nastawieniu programu i wciśnięciu przycisku start załącza się dioda "Pracuje" i dalej nic się nie dzieje.Po rozebraniu okazało się że uszkodzeniu uległ jeden z triaków.W związku z czym czy pomoże ktoś dobrać zamiennik? Triak to Z7M G F334. Nigdzie nie mogę znaleźć o nim informacji.Pozdrawiam.

  28 Sie 2019 09:35Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1824

  Beko WMD 65085 - Pralka nie rusza

  Dzień dobry!Pralka po wybraniu programu nie rusza. Program można wybrać, ale po naciśnięciu startu nie rozpoczyna prania, Przez chwilę czeka, a następnie samoczynnie włącza się pauza.Problem pojawiał się od pewnego czasu, ale dotąd pomagał reset lub jak za dawnych czasów "klepnięcie" pralki. Od wczoraj...

  12 Sie 2020 12:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 717

  Beko WMB 71242 PTLMA pralka nie startuje

  Jak prawidłowo powinno się resetować ten typ pralki i dany program bo robię to tak: trzymam przycisk start pauza reset 3 sekundy i nawet dłużej i nić się nie dzieje. :arrow: Poprawiłem TONI_2003

  26 Sty 2021 15:32Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1803

  Pralka Beko WML-15086 - dziwnie się zachowuje

  Tak też myślałem dopóki nie widziałem filmu o szczotkach. Natomiast tam przecież nie ma raczej żadnego systemu do odczytywania poziomu szczotek. Pralka na stanie off rano dała się otworzyć z wodą w środku. Po włączeniu programu odpompowania i odwirowania. Nie działo się nic. Migała jedynie dioda start...

  27 Kwi 2021 08:05Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1035

  Beko WUE6612XWW - Pralka nie pierze - błąd E07

  Dzień dobry wszystkim,Tak z dnia na dzień przestała działać. Była wyłączona, a po ustawieni na jakiś program i włączeniu START nie dzieje się nic albo następuje odpompowywanie wody. Udało mi się wyświetlić, że to błąd E07. Nie znam się na pralkach, ale, czy jest szansa, żeby zrobić coś, żeby zadziałała....

  27 Sie 2021 18:50Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2526

  Pralka Beko WMB 61032 pl - uszkodzony sterownik

  !!! WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM 2021 ROKU!!!Nawet przy uszkodzeniu tylko triaka blokady uszkadza się przynajmniej port procesora,Witam. Odgrzeję temat, gdyż zostałem właścicielem takowej pralki (BEKO WMB 61032 PL PTM) jako jej drugi z rzędu właściciel. Wyróżniłem dany komentarz, ponieważ...

  03 Sty 2021 17:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4080

  Pralka Beko WMD 56120 - Uszkodzona elektronika?

  Pralka jak w tytule, czyli Beko WMD56120, panel widoczny na zdjęciu poniżej.Nastawione było pranie MINI 30. Program nie został zakończony prawidłowo. W bębnie została woda, a na wyświetlaczu zostały dziwne znaki.Wyciągnąłem płytkę sterującą. Oczyściłem z kurzu, sprawdziłem połączenia...

  30 Sty 2014 14:03Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 11928

  Pralka Beko WML 15105 P - dodanie włącznika czasowego / opóźnionego startu

  Chciałbym uruchamiać pralkę nocą (druga taryfa), a ponieważ ona nie ma takiej funkcji - pomyślałem o dodaniu.Kwestia czasowego włącznika jest rozwiązana: mam układ którym mogę sterować zdalnie i programować mu czas włączenia/wyłączenia.Wyjście tego układu to przekaźnik - i tu pojawia się problem....

  10 Sty 2019 20:36Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 561

  zmywarka beko po zamknięciu drzwi włącza się sama

  Chciałbym podzielić się potomności pewnym spostrzeżeniemtemat znalazłem w g. na hasło "zmywarka beko po zamknięciu drzwi włącza się sama"Jeśli nastawiam pokrętło na jakikolwiek program, w zmywarce uruchamia się chyba jakaś pompa, która pracuje i pracuje i nie może skończyć (brzmi to tak, jakby...

  20 Gru 2020 13:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6654

  BEKO WML25080M - Gwałtowny start silnika i równie gwałtowne zatrzymanie!

  Zaraz zaraz... magnes na silniku? Kolega ma na myśli magnes stojanu? To rozumiem - silnik do wymiany?Czy chodzi o jakiś magnes w tym tachogeneratorze?Wybaczcie koledzy lamerstwo - nie wiem czy ta część działa na zasadzie efektu Halla czy jak więc nie wiem, jak jest zbudowana, nigdy nie miałem...

  04 Sie 2016 20:26Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1407

  Beko WM 5383t - Zamknięte drzwi, nie nalewa wody

  Pralka w sumie nie wykazuje żadnych objawów awarii, żadne kontrolki nie mrugają. Tak więc po włączeniu ustawiłem program, obroty, i daje na start, program niby się odpala - tylko nie leci woda - a po chwili program sam się zatrzymuje. Mogę wszystko ustawiać, aha no i kontrolka klucza się świeci od razu...

  23 Lis 2012 15:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3156

  Pralka Beko WMB 61431W-program zaciął się na 1 minucie i tak działa

  Spróbuj przytrzymać start przez kilka sekund ale z doświadczenia wiem że to nic nie pomoże. Sprawdź te szczotki i daj znać.

  03 Lis 2016 01:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4323

  Beko WML25080M - Nie chcę się uruchomić

  Posiadam pralkę BEKO WML25080M, pralka ma 8 lat.Po próbie włączenia pralki dioda na przyciskiem start zaczyna migać jak przy włączeniu pausy i pralka nie staruje. Czasami po kilku resetach pralka się normalnie uruchomi i działa wówczas poprawnie.Co może być przyczyną takiego zachowania?

  09 Lis 2016 21:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1965

  Pralka Beko WMA 765s - w trakcie prania zatrzymała się i nie mogę jej uruchomić

  Mam problem z moją pralką Beko WMA765S, a mianowicie w trakcie prania zatrzymała się i nie mogę jej uruchomić. Przeglądając forum doczytałem się że jeżeli wcisnę równocześnie przycisk włączenie i przycisk start to powinien wyskoczyć kod błędu ale u mnie nic się nie pokazuje. Robiłem reset programatora...

  11 Cze 2015 21:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 7236

  Zmywarka Beko DSN 6840FX - działa tylko pompa spustowa

  Sprawdzałem,Niby dobre, ale głowy nie dam, bo tylko miernikiem sprawdzałem, a zastanawiam się nad czujnikiem zmętnienia wody i niestety nie mam takiego żeby podstawić.Zdarzało się już parokrotnie, co prawda w innych firmach, że zmywarka nie pobierała, nie grzała itd.Chyba zaryzykuję i taki...

  28 Sty 2017 20:59Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1068

  Pralka BEKO WM5506T wyświetla błąd:(

  zrobiłem tak i.. wyświetlił się błąd F05 ale ale pobawiłem się tymi przyciskami ( przytrzymanie przycisku start) i pralka działa bez zarzutów:). I gdy wprowadzam tę procedurę jeszcze raz to już żadnego błędu nie pokazuje. :D

  06 Kwi 2010 13:27Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 11717

  Pralka Beko WM5508T - kod F03

  Od pewnego czasu moja pralka zatrzymuje się w trakcie prania. Od wczoraj już się nie włącza. Podświetlanie programatora działa na bawełna 90, świeci dioda wirowanie 800, a przycisk start stop po naciśnięciu rozłącza na stop. Proszę o pomoc.

  19 Sty 2009 22:41Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6669

  Beko WM 5508 T - zawieszanie w połowie programu

  Problem z pralką jak w temacie. W połowie praktycznie każdego programu(oprócz najkrótszych typu wirowanie, odsączanie), pralka przestaje reagować, gasną wszystkie diody postępu wykonania programu(zwykle dzieje się tak jeszcze podczas prania zasadniczego). Nie ma możliwości skasowania programu,...

  19 Paź 2010 19:19Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2292

  Pralka BEKO WM 5608 T wyświetla błąd F05.

  Witam i dziękuję za rady. Filtr i odpływ są drożne, pompa ani nie cieknie ani nie wygląda na spaloną-jak mogę sprawdzić czy pompa działa? Przypominam że w tych tematach jestem zielony. Mam jeszcze dwa pytania - jak zresetować błąd wyświetlany na wyświetlaczu, przytrzymanie przycisku start nie pomaga, no...

  16 Sty 2009 15:48Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7570

  Pralka Beko WMD76106 zatrzymał się program.

  Program zatrzymał się na 17 minut przed końcem. Została woda, którą wylałem ręcznie. Blokada drzwiczek działa. Po wyłączeniu odpuszcza, a po włączeniu blokuje. Nie można zresetować programu ani go zmienić. Blokada rodzicielska nie jest włączona. Na wyświetlaczu wyświetlona jest 00:17 kłudka pauza mryga start. Nie...

  31 Maj 2011 15:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1562

  Pralka Beko WM 5508T - jak uruchomić skanowanie urządzeń

  Mam problem jak uruchomić skanowanie urządzeń w pralce Beko WM 5508T ponieważ jak uruchamiam pralkę z guzikiem start to miga tylko kontrolka od startu i nie ma żadnego kodu błędu a pralka nie działa poprawie.Proszę o pomoc.Z góry dziękuje.

  17 Gru 2012 20:58Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 11886

  beko WMB 50811 F - Nie daje się uruchomić

  Witam. Mam problem z pralką jak w temacie. W pralce po załączeniu zapala się na stałe kontrolka włączenia. Nie można jej zresetować przyciskiem startu. Kontrolka i blokada drzwi działa okej, czyli po zatrzaśnięciu drzwi kontrolka otwartych drzwi gaśnie a drzwi zostają zablokowane. Czy istnieje możliwość innego...

  25 Cze 2014 18:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5268

  BEKO WMD75126 (Volumax5) - Pralka wywala bezpiecznik różnicowy przy uruchomieniu

  Witam Wszystkich!od kilku dni mam problemy z pralką. próbowałem sobie sam poradzić czytając różne tematy w internecie, jednak nie udało mi się..pralka przy uruchomieniu programu wywala różnicówkę. Kiedy podłączę pralkę do gniazdka i włączę zasilanie - wszystkie funkcje wydaje się, że działają...

  17 Sty 2014 17:23Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 17559

  Pralka Beko ALTUS Compact 1001 - jak zresetować

  Dodam że sie włącza tylko pompa (za każdym razem) po wciśnięciu startu, kończy te pompowanie i koniec, zapalona jest tylko strzałka z kreską i drzwi zablokowane tylko wyjęcie wtyczki z gniazdka odblokowują drzwi ale... czy nie powinno być też wirowania? dodam ze wcześniej były problemy z wirowaniem...

  24 Sty 2016 21:17Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6072

  Zmywarka Beko DIN5837 - Błąd ER2 - pobiera wodę po czym nie rozpoczyna mycia.

  Miałem to samo. Przy wyłączonej zmywarce Jednocześnie przytrzymaj przycisk zasilania oraz Guzik programu P i ten obok tabletki. Zmywarka uruchomi się a na wyswietlaczu będzie koło zębate i napis ON naciśnij guzik start ( mycie) -na wyswietlaczu zobaczysz OFF, teraz wyłącz zmywarkę przycisk zasilania....

  20 Lip 2020 11:04Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3339

  Zmywarka Beko DIN29330 - Wybija bezpiecznik na listwie przepięciowej.

  Witam. Mam niespotykany problem, którego rozwiązania nie mogłem znaleźć nigdzie na forum.Na wstępie bardzo ważne wyjaśnienie - zmywarka jest podłączona do listwy przepieciowej do której jest jeszcze podłączona lodówka. Listwa przepieciowa jest podłączona do gniazda które docelowo jest dla zmywarki...

  22 Sty 2021 20:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1371

  Beko DFN16410X - nie myje naczyń, nie kręcą się śmigła

  Ciągła praca pompy sugeruje wyciek a jeśli wycieku nie ma to albo uszkodził się mikrostyk pływaka systemu antyzalaniowego albo będziesz miał przerwaną wiązkę elektryczną pod drzwiami lub niestety to moduł sterujący.OK dzięki za podpowiedź, sprawdzę wszystko raz jeszcze.Dodano po 3Ciągła...

  24 Sty 2022 07:52Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 618

  Lodówka Beko GN162420X - Zastąpienie inwertorowej sprężarki tureckiej firmy TEE

  Zwykły przekaznik. Tureckie kupki nie mają sterowania pwm itd itp jest to zwykła czapa z miękkim startem kręci się na jednej prędkości nie to co szajsung czy embraco, embra~ 😁Bardzo możliwe, że jest jak to opisujesz. Choć nie jest to żaden softstart tylko falownik silnika PMM. Z resztą sprężarki...

  AGD chłodnictwo 30 Cze 2022 07:28Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1143

  Beko WMB 71042 PTLMA - nie zmienia się program, nie pomaga reset

  Mam problem z pralką Beko WMB 71042 PTLMA. Pralka ma ok 9 lat.Po skończeniu jednego cyklu prania, zmieniono program na płukanie i od tej pory pralka się zawiesiła. Żaden reset nie pomaga, wyłączenie z kontaktu, kombinacje z przyciskami, (ale włączenie i wyłączanie blokady rodzicielskiej...

  24 Wrz 2022 07:47Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 396

  Beko DPU8360W - nie włącza się wentylator

  Ok 10 letnia suszarka z pompą ciepła. Ostatnimi czasy małżonka zgłosiła, że nie dosusza mimo czystych filtrów więc zabrałem się za dogłębne czyszczenie -wyjąłem bęben odkręciłem pokrywę obudowy wymiennika i wszystko ładnie wodą pod rozsądnym ciśnieniem przemyłem, wyczyściłem tor powietrzny i "filc"...

  23 Paź 2022 20:18Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 135

  Pralka Beko WMB51231 PL PT - Problem z nadmiernym pobieraniem wody

  Czyszczenie weżyka hydrostatu nic nie dało. Był drożny. Pokazał dzisiaj błąd E07 po zmontowaniu wszystkiego.Po otwarciu filtra i spuszczeniu dość dużej ilości wody, przejściu przez test błędów brak. A cały czas leje przez zawór na pojemniku 2. Co ciekawe, po wyłączeniu pralki na dłuższy czas z gniazdka...

  29 Gru 2022 23:06Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 303

  Amica ZIA 6435 (zabudowa) ciągła praca pompy.

  Mam zmywarkę ZIA 6435, która już 2 raz robi psikusa i nie chce uruchomić programu - po włączeniu ciągle pracuje pompa spustowa.Po zalaniu woda schodzi, więc pompa działa.Reset urządzenia (wcześniej był ten sam problem i serwis doradził go) poprzez przytrzymanie klawisza start ok 10 sek. nic nie...

  23 Lip 2020 10:42Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5846

  jaką zmywarkę wolnostojącą 45cm kupić - Bosch czy Electrolux?

  Minęło już trochę czasu więc mogę napisać opinię o tej zmywarce. Jak do tej pory jesteśmy zadowoleni, zmywarka dzięki niektórym programom nareszcie myje szybko za co ogromny + w stosunku do starej. Nie trzeba już czekać 2-3 godzin, bo wystarcza 1 godzinka na dokładne umycie z suszeniem codziennych naczyń....

  AGD Co kupić? 01 Kwi 2022 10:12Odpowiedzi: 94 Wyświetleń: 26634

  Jaką pralkę kupić 2008? - kontynuacja

  Te same modele i to nie zubożone występują na wszystkich rynkach. Inne są w m. in. USA czy Szwajcarii. W Polsce występują te same modele co w Niemczech. Wybór modeli oczywiście jest mniejszy:cry:Mówiąc zubożone nie mówię, że wersja gorsza bo na inny kraj, tylko gorsza od lepszych modeli tej firmy....

  31 Gru 2008 15:28Odpowiedzi: 1030 Wyświetleń: 22692

  Pralka: Jaką kupić (nową)?

  Miałem taki dylemat rok temu. Też myślałem o Boschu a nawet przez chwilę o Miele tylko że nawet jeśli prawdą jest że wytrzyma lat 15 to co z tego? Kosztuje tyle co 3 nowe pralki - a umówmy się po 10 latach to nawet obecny szczyt techniki będzie przestarzałym rzęchem.Najsłuszniejsza chyba rada jaką...

  08 Gru 2012 14:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5190

Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Beko Cn167220x

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Beko Cn167220x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Beko Cn167220x