Instrukcja instalacji dla dealerów Epson Stylus Pro 7908

Instalacja drukarki Epson Stylus Pro 7908 jest prosta i szybka dzięki wbudowanej instrukcji. Instrukcja jest dostępna w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Na początku trzeba podłączyć drukarkę do portu USB lub sieci lokalnej. Następnie zainstalować oprogramowanie sterujące drukarki, które jest dostępne na stronie producenta. Po zakończeniu instalacji trzeba podłączyć wszystkie wymagane kable i włączyć drukarkę. Na koniec trzeba zainstalować wszystkie materiały eksploatacyjne, takie jak tusze i papier, aby móc drukować. Instrukcja instalacji dla dealerów Epson Stylus Pro 7908 jest niezbędna, aby drukarka działała prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji dla dealerów Epson Stylus Pro 7908

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON STYLUS OFFICE B40W. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON STYLUS OFFICE B40W będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON STYLUS OFFICE B40W

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON STYLUS OFFICE B40W STARTUP GUIDE (420 ko)
EPSON STYLUS OFFICE B40W (3238 ko)EPSON STYLUS OFFICE B40W BROCHURE (1004 ko)EPSON STYLUS OFFICE B40W START HERE (408 ko)EPSON STYLUS OFFICE B40W STARTUP GUIDE (408 ko)EPSON STYLUS OFFICE B40W WIRELESS NETWORKING BASICS (331 ko)EPSON STYLUS OFFICE B40W NETWORK ADMINISTRATOR'S GUIDE (331 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON STYLUS OFFICE B40W

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie s podstaw do powstania jakichkolwiek dodatkowych wiadcze gwarancyjnych. Firma EPSON nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne bldy techniczne czy redakcyjne wystpujce w niniejszym dokumencie.Potwierdzenia Microsoft®, Windows®, Windows NT® oraz MS-DOS® s zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Novell® i NetWare® s zarejestrowa nymi znakami towarowymi firmy Novell Corporation. Adobe® i Acrobat® s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporate. [... ] Kliknij przycisk Dalej i zlokalizuj drukark na licie Udostpniane drukarki.6. Kliknij przycisk Dalej i dokocz instalacj, postpujc zgodnie z wywietlanymi instrukcjami. Na pulpicie Windows kliknij przycisk Start, wska polecenie Ustawienia, a nastpnie kliknij polecenie Drukarki. Moesz te klikn przycisk Start, wskaza polecenie Panel sterowania, a nastpnie klikn dwukrotnie ikon Drukarki lub Drukarki i faksy (w zalenoci od systemu operacyjnego). Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki, kliknij polecenie Wlaciwoci, a nastpnie kliknij kart Porty. Kliknij przycisk Dodaj port, kliknij opcj Port lokalny, a nastpnie kliknij przycisk Nowy port. Wprowad nazw nowego portu, a nastpnie kliknij przycisk OK i kliknij przycisk Zamknij. Ponownie kliknij przycisk Zamknij.PLWWKonfigurowanie drukarki (Windows)55Konfigurowanie drukarki (Mac OS)Drukarka moe by uywana lokalnie, po bezporednim podlczeniu do jednego komputera Macintosh kablem USB, albo mona udostpni j innym uytkownikom w sieci.Instalowanie oprogramowania przy polczeniu sieciowym lub bezporednimJak zainstalowa oprogramowanie przy polczeniu sieciowym lub bezporednim 1. Podlcz drukark do komputera za pomoc kabla USB lub do sieci za pomoc kabla sieciowego. Kliknij przycisk Install Driver (Zainstaluj sterownik), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Wybierz typ polczenia, kliknij przycisk Done (Gotowe), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Jeli oprogramowanie nie zostalo pomylnie zainstalowane lub nie mona znale programu odinstalowujcego, to wykonaj nastpujce czynnoci, aby uruchomi narzdzie dezinstalacji. (Narzdzie dezinstalacji nie jest dostpne dla komputerów z systemem Windows NT 4. 0). Wló dysk Starter CD do stacji CD-ROM, kliknij polecenie Utilities (Narzdzia), a nastpnie kliknij opcj Uninstaller (Dezinstalator).Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Mac OS)Jak odinstalowa oprogramowanie drukarki 1. Jeli drukarka jest podlczona bezporednio do komputera za pomoc kabla USB, odlcz j. Uwaga Jeeli nie uruchomisz ponownie komputera przed rozpoczciem odinstalowywania oprogramowania, niektóre pliki nie zostan usunite z komputera podczas uruchamiania opcji Uninstall (Odinstaluj). Kliknij dwukrotnie ikon Setup (Instalator) i wykonaj instrukcje wywietlane na ekranie.58Rozdzial 4Konfigurowanie drukarki i zarzdzanie ni6. Gdy pojawi si okno dialogowe Main Installation (Glówna instalacja), wybierz polecenie Uninstall (Odinstaluj) z listy rozwijanej w lewej górnej czci okna dialogowego. W celu usunicia oprogramowania drukarki postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Odinstalowywanie oprogramowania drukarki59605Konserwacja i rozwizywanie problemówW tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczce konserwacji wkladów atramentowych i glowic drukujcych, kalibracji kolorów i wysuwu, uywania strony konfiguracji i rozwizywania rónych problemów.61Wymiana wkladów atramentowychPoziomy atramentu mona sprawdzi, korzystajc z Przybornika (Windows) lub wbudowanego serwera internetowego. Aby uzyska informacje dotyczce poslugiwania si tymi narzdziami, zobacz Narzdzia do zarzdzania drukark. Po wyjciu wkladu atramentowego z opakowania trzeba go natychmiast zainstalowa. OSTRONIE Firma EPSON uznaje wybory dokonywane przez klientów, ale nie gwarantuje jakoci ani niezawodnoci wkladów atramentowych innych producentów ni EPSON. ] Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.128Rozdzial 10Informacje wymagane prawemOwiadczenie EMI (Korea)129Owiadczenie VCCI (Japonia)130Kontrolny numer modeluDo celów identyfikacyjnych ten produkt jest oznaczony kontrolnym numerem modelu (Regulatory Model Number). Kontrolnego numeru modelu nie naley myli z nazw produktu (drukarka kolorowa EPSON Officejet Pro K850/K850dn) lub numerem produktu (C8177A i C8178A).131Owiadczenie dotyczce kabla zasilajcegoKabel zasilajcy nie podlega naprawie. Jeli kabel jest uszkodzony, naley go wyrzuci lub zwróci dostawcy.132Declaration of conformityManufacturer's Name: Manufacturer's Address: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore 60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502 declares, that the product Product Name: Product Number: Regulatory Model Number(1): Product Accessory Number: Product Options: EPSON Officejet Pro K850/K850dn Color Printer C8177A and C8178A SNPRC-0504 C8258A / EPSON Automatic two-sided printing accessory AllConforms to the following Product Specifications: Safety: EMC: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000EN 60825-1:1994+A1:2002 CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B (2)(3) CISPR 24:1997 + A1 / EN 55024:1998 + A1 IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000 IEC 61000-3-3:1994 +A1 / EN 61000-3-3:1995 + A1 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2 (2) ICES-003 Issue 4 Supplementary Information: The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/ EEC, and carries the CE marking accordingly. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON STYLUS OFFICE B40W

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON STYLUS OFFICE B40W.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Oferujemy Tobie Przewodnik Szybkiej Instalacji dla Epson Stylus Pro 10000 Print Engine with Photographic Dye Ink: plik PDF 288 Kb, 34 stron.

Na tej stronie możesz pobrać to Przewodnik Szybkiej Instalacji i przeczytać w internecie. Będziesz także mieć możliwość zadania pytania o Epson Stylus Pro 10000 Print Engine with Photographic Dye Ink.

Pobierz Epson Stylus Pro 10000 Print Engine with Photographic Dye Ink Przewodnik Szybkiej Instalacji

 Rozmiar pliku: 288 Kb

Policz strony: 34 strońPolicz wyświetlenia: 589 wyświetleńRodzaj pliku: Portable Document Format (PDF)

Przeczytaj w internecie Epson Stylus Pro 10000 Print Engine with Photographic Dye Ink Przewodnik Szybkiej Instalacji

W tej sekcji opisano sposób ustawienia nazwy drukarki, ustawień TCP/IP, serwera DNS i serwera proxy wymaganego dla połączenia sieciowego.

Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, wprowadź ustawienia za pomocą przycisków na panelu sterowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej.

Zatwierdź lub zmień nazwę drukarki i adres IP

Włącz drukarkę.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania.

Ustawianie sieci, gdy trwa dostęp do karty pamięci, może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_3. gif"/>

Wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Wybierz General Network Setup (Podstawowe ustawienia sieci). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Potwierdź nazwę drukarki.

Nazwa drukarki jest używana w celu uzyskania dostępu lub identyfikacji drukarki w sieci.

Domyślne ustawienie to "EPSONXXXXXX" (X: 6 ostatnich cyfr adresu MAC). Aby zmienić nazwę drukarkę, wpisz tekst ponownie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Określ ustawienia adresu TCP/IP.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela adres IP do drukarki. Aby użyć tej opcji, wybierz Auto.

Aby przydzielić unikatowy adres IP drukarce, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Ustaw serwer DNS.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela serwer DNS do drukarki.

Aby określić adres serwera DNS, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres podstawowego i pomocniczego serwera DNS. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_8. gif"/>

Ustaw adres serwera proxy.

Wybierz Do Not Use (Nie używaj).

Aby użyć serwera proxy, wybierz opcję Use (Użyj) i wprowadź adres i port serwera proxy.

Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Ręczna konfiguracja za pomocą panelu sterowania

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Windows Connect Now (WCN) za pomocą pamięci USB
Funkcja WCN (Windows Connect Now) umożliwia automatyczne ustawienie ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą napędu flash USB w systemie Windows Vista lub Windows XP z Service Pack 2 (SP2).

W przypadku używania sieci WLAN należy ustawić ustawienia zabezpieczeń takie jak WEP lub WPA. W niezabezpieczonej sieci dane użytkownika mogą być podatne na podsłuch itp.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Nie zmieniaj ustawień sieciowych, gdy trwa dostęp do karty pamięci.

Gdy sieć WLAN jest ustawiona na Enable (Włącz), drukarka nie może być używana w przewodowej sieci LAN.

Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania

Aby zatwierdzić lub zmienić ustawienia zabezpieczeń, należy wykonać poniższe czynności.

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Wybierz opcję Wireless LAN Setup (Konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Enable (Włącz).

Wybierz opcję Manual Wireless LAN Setup (Ręczna konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia, sprawdź go i wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Infrastructure Mode (Tryb infrastruktury). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_9. gif"/>

Wybierz opcję Search SSID (Szukaj SSID).

Aby ręcznie wprowadzić identyfikator SSID, wybierz opcję Enter SSID (Wprowadź SSID) i wprowadź identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_10. gif"/>

Wybierz identyfikator SSID (nazwa sieci), z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Jeśli identyfikator SSID nie zostanie wyświetlony, sprawdź, czy punkt dostępowy jest dostępny.

Jeśli identyfikator SSID jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa, naciśnij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego kroku i wprowadź ręcznie identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_11. gif"/>

Wybierz odpowiednią metodę zabezpieczeń: WEP lub WPA. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_12. gif"/>

Wpisz klucz WEP lub hasło WPA.

Jeśli wybrano opcję WEP-64bit (40bit) (64-bitowy WEP (40 bitów)) lub WEP-128bit (104bit) (128-bitowy WEP (104 bity)):
Wybierz Alphanumeric (Alfanumeryczny), gdy klucz WEP ma 5 lub 13 znaków.
Wybierz: Hexadecimal (Szesnastkowy), gdy klucz WEP ma 10 lub 26 znaków.
Wpisz klucz WEP i naciśnij przycisk OK.

Jeśli wybrano opcję WPA-PSK (TKIP) lub WPA-PSK (AES):
Wpisz hasło WPA i naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję WPS Wireless LAN Setup (Konf. bezprzew. WPS LAN).

Drukarka obsługuje metodę poprzez naciśnięcie przycisku i metodę przy użyciu kodu PIN. Procedura różni się w zależności od metody.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez WPS może potrwać. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat zakończenia ustawiania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostępowego lub rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Konfiguracja trybu Przycisk

Wybierz Push Button Mode (Tryb przycisk), a następnie naciśnij OK.

Naciśnij przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS, a następnie naciśnij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Wybierz opcję PIN Code Mode (Tryb kodu PIN).

Zarejestruj wyświetlany kod PIN w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut, a następnie naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję SES Wireless LAN Setup (SES: konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż lampka SES zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk OK.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez SES może potrwać.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji SES i rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Potwierdzanie połączenia sieciowego

Gdy ustawienia są zakończone, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci.

Wybierz Confirm Network Settings (Potwierdzanie ustawień sieciowych)

Potwierdź stan połączenia. Aby wydrukować arkusz stanu, naciśnij przycisk Start.

Instrukcja instalacji dla dealerów Epson Stylus Pro 7908

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji dla dealerów Epson Stylus Pro 7908

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji dla dealerów Epson Stylus Pro 7908