Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Efc90565ox

Instalacja i konserwacji Electrolux Efc90565ox jest prosta i bezpieczna. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją, aby upewnić się, że wszystko jest poprawnie podłączone i bezpieczne. Należy także upewnić się, że urządzenie jest podłączone do odpowiedniego źródła zasilania. Podczas instalacji należy najpierw ustawić urządzenie w miejscu, które będzie odpowiednie dla wszystkich wymagań, takich jak przestrzeń, prąd itp. Następnie należy podłączyć wszystkie przewody i zapewnić, że wszystko jest dobrze zamocowane. Po zainstalowaniu urządzenia należy dokładnie przeczytać i przestrzegać instrukcji konserwacji, aby zapobiec uszkodzeniom i jak najlepiej wykorzystać jego funkcje.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Efc90565ox

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Dla instalatoraInstrukcja instalacji i konserwacjiturboTEC procienne gazowe urzdzenie grzejneVUW PL 202/3-3M VUW PL 242/3-3MPLSpis treciInhaltsverzeichnis1 1. 1 1. 2 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 3 3. 1 3. 1. 2 3. 3 3. 4 Wskazówki dotyczce dokumentacji................. 3 Budowa............................................................................ 3 Oznaczenie CE............................................................... 4 Przeznaczenie................................................................ 4 Tabliczka znamionowa i oznakowanie typów.......... 4 Przegld typów.............................................................. 5 Zasady i przepisy dotyczce bezpieczestwa. 5 Zasady dotyczce bezpieczestwa........................... 5 Zainstalowanie i demonta......................................... 5 Ulatnianie si gazu........................................................ 5 Zmiany w otoczeniu urzdzenia grzejnego............ 5 Wane wskazówki dotyczce urzdze na propan........................................................................ 6 Monta.................................................................... 7 Zakres dostawy.............................................................. [... ] · Dokona pomiaru cinienia przylczeniowego.18Instrukcja instalacji i konserwacji turboTEC proUruchomienie 66. 2. 2Kontrola maksymalnego obcienia cieplnego (obcienie znamionowe) Sprawdzanie maksymalnego obcienia cieplnego jest potrzebne przy pierwszym uruchomieniu urzdzenia i po wymianie armatury gazowej.1· Odczyta warto z manometra (patrz Tab. W wypadku odchylki mierzonych wartoci naley uwzgldnia dane dla usuwania bldów podane w Rozdziale 6. 4. 6. 3 Kontrola i nastawianie mininalnej iloci gazu Sprawdzenie minimalnej iloci gazu jest potrzebne podczas pierwszego uruchomienia urzdzenia i po wymianie armatury gazowej. Aby sprawdzi minimaln ilo gazu, naley wykona nastpujce czynnoci: · Wylczy urzdzenie. · Nacisn przycisk,, +" wywietlacza i przy nacinitym przycisku,, +" ustawi glówny przelcznik sieciowy w pozycj,, I". · Trzyma przycisk,, +" w stanie nacinitym dotychczas, a na wywietlaczu nie zostanie wywietlone wskazanie,, P. 0".2Rys. 4 Sprawdzenie obcienia znamionowegoAby sprawdzi maksymalne obcienie cieplne, naley wykona nastpujce czynnoci: · Wylczy urzdzenie. 0".h Za pomoc naciskania przycisków,, +" lub,, -"cyfry mog by zmieniane. · Naciska przycisk,, +" dotychczas, a nie zostanie wywietlone wskazanie,, P. 2". Wskazania zmieniaj si midzy,, P. 2" i aktualnym cinieniem napelnienia instalacji. W wypadku odchylki mierzonych wartoci mona ustawi minimaln ilo gazu wykonujc nastpujce czynnoci: · Znów nacisn przycisk,, i", po czym zostanie wywietlona warto midzy 0 i 99. · Naciskajc przyciski,, +"- lub,, -"- ustawi prawidlowe cinienie. · Zachowa w pamici nastawion warto, trzymajc w tym celu przyciski,, i" w stanie nacinitym w cigu ok. Jednoczenie urzdzenie automatycznie wyjdzie z programu kontrolnego.Wskazówka!cyfry mog by zmieniane. · Naciska na przycisk,, +" dotychczas, póki nie zostanie wywietlone wskazanie,, P. 1". 1" i aktualnym cinieniem napelnienia instalacji.196 Uruchomienie6. 4Wartoci nastawcze gazu i usuwanie bldówVUW PL 202/3-3M Najwiksze obcienie cieplne (cinienie w dyszy w mbar) 8, 5 10, 6 6, 1 21, 3 21, 3 Najmniejsze obcienie cieplne (cinienie w dyszy w mbar) 1, 7 1, 6 0, 9 2, 8 2, 8 VUW PL 242/3-3M Najwiksze obcienie cieplne (cinienie w dyszy w mbar) 11, 6 14, 1 9, 1 25, 5 25, 5 Najmniejsze obcienie cieplne (cinienie w dyszy w mbar) 1, 7 2, 2 1, 3 4, 5 4, 5Rodzaj gazuGaz ziemny H (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 350) Gaz ciekly Butan (G30) Gaz ciekly Propan (G31) Tab. 1 Tabela nastawiania gazuGaz ziemny H (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 350) VUW PL 202/3-3M VUW PL 242/3-3M Tab. 2 Dysze wstpne 4, 75 (G20) 6, 0 (G27) 7, 2 (G2. 350) 5, 7 (G20) 7, 2 (G27) - (G2. 350)Gaz plynny B/P (G30/31)4, 1 5, 7Gaz ziemny H (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 3 Plyta rozdzielacza dysz 13 x 1, 20 (G20) 13 x 1, 30 (G27) 13 x 1, 60 (G2. 350) 14 x 1, 20 (G20) 14 x 1, 30 (G27) 14 x 1, 60 (G2. 350)13 x 0, 70 14 x 0, 70· Sprawdzi, czy dysza wstpna jest prawidlowo zamontowana i nie zostala uszkodzona. · Sprawdzi, czy s zamontowane odpowiednie dysze palnika (patrz wytloczenie Ø).206. 3 Kontrola dzialania urzdzenia Przed uruchomieniem urzdzenia i przekazaniem go do Uytkownika, po podlczeniu instalacji i sprawdzeniu cinienia gazu, naley skontrolowa dzialanie urzdzenia. · Sprawdzi szczelno doprowadzania gazu, instalacji grzewczej i przewodów rurowych gorcej wody (patrz Rys. ] 9. 2 Programy kontrolne Uruchamiajc róne programy kontrolne, mona uaktywni funkcje specjalne urzdzenia. · Aby uruchomi programy kontrolne od P. 0 do P. 6, naley ustawi glówny przelcznik sieciowy w pozycji,, I" i jednoczenie nacisn i trzyma w cigu 5 sekund w stanie nacinitym przycisk,, +". · Za pomoc przycisku,, +" numer programu kontrolnego bdzie odliczany do góry. · Po naciniciu przycisku,, i" nastpuje uruchomienie urzdzenia i programu kontrolnego. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M.

Wyszukiwarka pomoże Ci odnaleźć poszukiwaną instrukcję.
Wpisz poniżej nazwę produktu i/lub użyj filtrów wybierając grupę produktów.

Wpisz nazwę urządzenia i/lub skorzystaj z filtrów, żeby zawęzić wyniki. Pamiętaj, że niektóre dokumenty (np. Instrukcje instalacji, Materiały szkoleniowe) są dostępna tylko po zalogowaniu.

Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Efc90565ox

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Efc90565ox

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Efc90565ox