Instrukcja wymiany Epson Stylus Cx4700 Series

Instrukcja wymiany Epson Stylus Cx4700 Series jest kompleksowym przewodnikiem, który pomoże użytkownikom zainstalować, skonfigurować i zarządzać drukarką Epson Stylus Cx4700 Series. Przewodnik zawiera szczegółowe informacje dotyczące wymiany części, wymiany tuszu, czyszczenia drukarki i ustawień drukarki. Ponadto instrukcja zawiera informacje na temat zgodności z systemem Windows, obsługi Wi-Fi i bezpieczeństwa. Instrukcja jest przeznaczona dla osób, które chcą samodzielnie przeprowadzić wymianę lub naprawę drukarki Epson Stylus Cx4700 Series.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wymiany Epson Stylus Cx4700 Series

Zawiera instrukcje dotyczące drukowania za pomocą komputera, wymiany pojemników z tuszem, konserwacji i rozwiązywania problemów z drukowaniem.

Zawiera instrukcje dotyczące skanowania za pomocą komputera, konserwacji i rozwiązywania problemów ze skanowaniem. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/html_x/index. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/files/ico_apx. jpg" alt=""/>

Zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, części drukarki, specyfikacji i wsparcia technicznego. W przypadku niektórych modeli w tym rozdziale znajdują się również informacje o specyfikacjach faksu.

Podręczniki w formie papierowej

Zawierają instrukcje dotyczące używania drukarki bez podłączania jej do komputera. W zależności od modelu zawierają informacje na temat kopiowania, drukowania z karty pamięci, drukowania z aparatu cyfrowego, wysyłania i otrzymywania faksów itd.

Pojemnik z tuszem można wymienić, korzystając z przycisków drukarki lub z poziomu komputera. Instrukcje znajdują się w odpowiedniej sekcji poniżej.

Uwaga:

Opakowanie z pojemnikiem z tuszem należy otworzyć dopiero wtedy, gdy drukarka będzie gotowa do jego włożenia. Pojemnik jest pakowany próżniowo w celu zachowania jego niezawodności.

Korzystanie z przycisku drukarki

Ta tabela opisuje stan lampek i czynności, które należy wykonać.

Kup dodatkowy pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/b050004h. gif"/>

Wymień zużyty pojemnik z tuszem.

Lampki

Czynność

miganie, włączone

Aby wymienić pojemnik z tuszem, używając przycisku tuszu , należy wykonać następujące czynności. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

Nie należy wyjmować pojemnika z drukarki do momentu, gdy ma być on wymieniony.

Na ilustracjach pokazano wymianę pojemnika z tuszem yellow (żółty). Instrukcje dla innych pojemników są takie same.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Product Setup

Epson Software updater (v4. 6. 5. 0)wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

. exe

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

Pobierz

SterownikiEPSON Scan (v3. 490)wer. 3. 490

30-Sep-2009

14. 15 MB

Program EPSON Scan bezposrednio steruje wszystkim funkcjami skanera firmy EPSON. Korzystajac z tego oprogramowania, mozna skanowac obrazy w kolorze, skali szarosci lub czerni i bieli, uzyskujac profesjonalne rezultaty. Program ten to niezalezny od platformy interfejs miedzy skanerem a wiekszoscia aplikacji. Mozna go uruchomic z dowolnej aplikacji obslugujacej standard TWAIN.

EPSON Scan Updater (v1. 0)wer. 1. 0

13-Jul-2018

0. 72 MB

Dodatkowe informacje:

Issue:

Since updating to the new version of Window 10 (April update) Epson Scan will not launch or will freeze indefinitely after launching, using Preview or pressing the scan button.

Solution:

To resolve this issue we have released an updated driver or patch dependent on your Epson product.

Driver (v6. 64)wer. 64

06-Oct-2016

17. 40 MB

Instrukcja wymiany Epson Stylus Cx4700 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wymiany Epson Stylus Cx4700 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wymiany Epson Stylus Cx4700 Series

Upewnij się, że taca CD/DVD nie jest włożona do drukarki i że lampka zasilania  świeci się, a nie miga.

Otwórz pokrywę drukarki. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050020h. gif"/>

Jeśli pojemnik jest na wyczerpaniu, można z niego korzystać do momentu całkowitego zużycia tuszu. Aby sprawdzić stan każdego z pojemników, sprawdź jedną z poniższych sekcji:
Patrz sekcja Używanie programu EPSON Status Monitor 3 (dla systemu Windows)
Używanie programu EPSON StatusMonitor. (Dla systemu Mac OS X)

Przycisku tuszu  nie należy przytrzymywać dłużej niż trzy sekundy — po upływie tego czasu automatycznie rozpocznie się proces czyszczenia głowicy.

Nie wolno ręcznie przesuwać głowicy drukującej, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki. Aby ją przesunąć, należy zawsze użyć przycisku tuszu .

Należy uważać, aby nie dotknąć białego płaskiego kabla wewnątrz drukarki. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050054h. gif"/>

Naciśnij ponownie przycisk tuszu

Jeśli więcej niż jeden pojemnik jest na wyczerpaniu lub całkowicie zużyty, głowica przesunie się do znaku , aż do momentu wskazania wszystkich zużytych lub będących na wyczerpaniu pojemników.

Kiedy wszystkie będące na wyczerpaniu lub zużyte pojemniki zostaną wskazane, głowica przesunie się na pozycję wymiany pojemnika po naciśnięciu przycisku tuszu

Wyjmij pojemnik z tuszem z opakowania.

Podczas rozpakowywania pojemnika należy uważać, aby nie złamać haków znajdujących się na jego bokach.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego z boku pojemnika. Może to spowodować jego uszkodzenie. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050023h. gif"/>

Nowy pojemnik należy instalować zaraz po wyjęciu starego. Jeśli pojemnik nie zostanie zainstalowany wystarczająco szybko, głowica może wyschnąć i nie będzie w stanie drukować. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_6. gif"/>

Zdejmij żółtą taśmę z dolnej części pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050024h. gif"/>

Zdjęcie taśmy jest konieczne; w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości wydruku lub drukowanie nie będzie możliwe.

Jeśli pojemnik zostanie zainstalowany bez zdjęcia taśmy, należy wyjąć pojemnik z drukarki, zdjąć taśmę i zainstalować go ponownie.

Nie należy usuwać przezroczystego zamknięcia z dołu pojemnika. W przeciwnym razie pojemnik może stać się niezdatny do użycia. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050025h. gif"/>

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050026h. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_7. gif"/>

Otwórz pokrywę pojemników. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050053h. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_8. gif"/>

Ściśnij zatrzask z tyłu pojemnika, który chcesz wymienić. Wyjmij pojemnik ku górze. Pozbądź się go w odpowiedni sposób. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050027h. gif"/>

Nie należy ponownie napełniać pojemników z tuszem. Użycie produktów firmy innej niż Epson może być przyczyną uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją firmy Epson, i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.

Jeżeli wyjęcie pojemnika sprawia trudności, należy pociągnąć go nieco mocniej do momentu, aż będzie go można wyjąć z drukarki. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_9. gif"/>

Pojemnik z tuszem należy umieścić w zatrzasku, dolną częścią do dołu. Następnie należy wcisnąć pojemnik, do momentu zatrzaśnięcia. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050028h. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_10. gif"/>

Po zakończeniu wymiany pojemników należy zamknąć pokrywę pojemników i drukarki.

Naciśnij przycisk tuszu

Głowica drukarki przesunie się i rozpocznie automatyczny proces dostarczania tuszu. Proces ten trwa około półtorej minuty. Po zakończeniu ładowania tuszu głowica drukarki powróci do pozycji początkowej. Lampka zasilania  przestanie migać i pozostanie zapalona, a lampka tuszu  zgaśnie. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050029h. gif"/>

Lampka zasilania  miga podczas ładowania tuszu do drukarki. W żadnym przypadku nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka nie przestanie migać. Może to spowodować niedokończenie procesu ładowania tuszu.

Nie należy wkładać tacy CD/DVD do czasu zakończenia ładowania tuszu.

Jeśli lampka tuszu  miga po przesunięciu głowicy do pozycji początkowej, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany prawidłowo. Naciśnij ponownie przycisk tuszu  i naciskaj pojemnik z tuszem do momentu jego zatrzaśnięcia.

Przy użyciu komputera

Z poziomu komputera można monitorować stan pojemnika z tuszem oraz przeglądać instrukcje wyświetlane na ekranie, dotyczące wymiany pojemnika o niskim poziomie tuszu lub pojemnika pustego.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie programu EPSON Status Monitor kliknij przycisk How to (Jak), aby wyświetlić okno programu EPSON Status Monitor. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wymienić pojemnik.

Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem z poziomu komputera zawiera poniższa sekcja.
(dla systemu Windows)
(Dla systemu Mac OS X)