Księga danych Ge Agf06

Księga danych Ge Agf06 to zaawansowana platforma umożliwiająca zarządzanie danymi geoinżynierii w złożonych procesach badawczych i operacyjnych. Umożliwia przechowywanie, wykonywanie obliczeń i wizualizację danych geoinżynierii w jednym miejscu. Platforma oferuje wiele współdziałających narzędzi do tworzenia i wykonywania obliczeń, które można dostosować do specyficznych potrzeb. Dostępne są różnorodne możliwości wizualizacji, w tym współdzielone wykresy, mapy i wizualizacje trójwymiarowe. Księga danych pozwala na łatwe tworzenie i modyfikację modeli geoinżynierii, dlatego jest często używana przez inżynierów, geologów i geoinformatyków.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych Ge Agf06

Wielka Genealogia Minakowskiego - logowanie

Nazwa użytkownika i hasło to samo co w Wielkiej Genealogii (WGM) i Nekrologii Minakowskiego

Dlaczego trzeba się logować?

Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego to mały fragment Wielkiej Genealogii Minakowskiego. Przecież mnóstwo wielkich Polaków żyło przed Sejmem Wielkim, a inni nie mieli tam przodków (choć często również zasługują na pamięć i szacunek).

Wielka Genealogia Minakowskiego zawiera najpełniejszą genealogię elit polskich od XII do XXI wieku - prawie pół miliona osób powiązanych związkami rodzinnymi (jak. M. Kopernik, T. Kościuszko, A. Mickiewicz czy J. Matejko).

Abonament Wielkiej Genealogii to ok. 6, 60 zł miesięcznie (79 zł za rok) — każdy polski inteligent powinien z niej regularnie korzystać. Tu kupuje się dostęp do WGM.

Zasady rozbudowy i uzupełniania obu baz

Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego i Wielka Genealogia Minakowskiego są tworzone osobiście przez Marka Jerzego Minakowskiego (Wikipedia o MJM). To dzieła autorskie, za które autor osobiście ponosi odpowiedzialność.

Czas autora jest skończony, więc skupia się na skompletowaniu wszystkich potomków posłów i senatorów Sejmu Wielkiego (oraz ich rodzeństwa) z małżonkami i teściami. Te osoby, zwane „potomkami Sejmu Wielkiego” są wprowadzane i prezentowane na koszt autora.

Drugim priorytetem jest próba połączenia w jedną rodzinę możliwie wszystkich (z ponad 26 tysięcy) osób opisanych w Polskim Słowniku Biograficznym wydawanym od 1935 r. przez Polską Akademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności. Tu znajduje się lista ich wszystkich.

Autor bardzo prosi o pomoc, zwłaszcza przez:
a) nadsyłanie materiałów które spełniają warunki opisane w manifeście Moje priorytety zwłaszcza te, o które pytam wprost, w różnych miejscach,
b) nie nadsyłanie materiałów, które nie mieszczą się w tych priorytetach (selekcja to bardzo ciężka praca i pomoc w dokonywaniu tej selekcji jest bardzo potrzebna! ).

Do korespondencji służy adres mj@minakowski. pl (nie Facebook, nie telefon, nie Skype czy list papierowy, ale właśnie email).

Wersja książkowa: Elita Rzeczypospolitej i opracowania specjalne

Marek Jerzy Minakowski publikuje serię Elita Rzeczypospolitej, prezentującą rodziny stanowiące elitę polityczną Rzeczypospolitej z czasów Sejmu Wielkiego i potomków tej elity aż po wiek XXI. Wszystkie informacje na ten temat podane są na stronach ElitaRP. pl.

Podobną książkę można wydać także dla dowolnego innego fragmentu Wielkiej Genealogii Minakowskiego, także dla osób dodanych w ramach powyższej oferty opracowania i publikacji danych genealogicznych. Jednym słowem, mogą Państwo zlecić Markowi Minakowskiemu napisanie i wydanie książki o Państwa rodzinie, z zachowaniem wszelkich rygorów naukowości.

Ten serwis istnieje dzięki Państwa wspaciu

Autor, dr Marek Jerzy Minakowski, pracował niegdyś na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jednak nie korzysta z pieniędzy podatników. Podobnie, jak np. Wikipedia, serwisy genealogiczne Marka Minakowskiego istnieją jedynie dzięki wsparciu czytelników, którzy finansują jego pracę. Bez tego trzeba by to wszystko zamknąć!


Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy. pl), wydanie z 16. 02. 2023.
© 2002-2022 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

autor:Radosław Kubackidata dodania:13 kwiecień 2019

Rentgenowska tomografia komputerowa (CT) jest jedną z najmłodszych i najszybciej rozwijających się dziedzin metrologii i badań nieniszczących. Stworzono ją, aby zobaczyć lub zmierzyć to, co do tej pory było ukryte lub wymagało niszczenia badanych obiektów. Dzięki swoim unikatowym możliwościom tomografia znalazła zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych. Zanim po raz pierwszy została wykorzystana w przemyśle, tomografia komputerowa z powodzeniem używana była w badaniach medycznych. Sektor przetwórstwa przemysłowego szybko dostrzegł jednak jej zalety i po niezbędnych modyfikacjach urządzeń wykorzystywanych w medycynie, zaczął stosować tę technikę do własnych celów.

Rys. 1 Dzięki porównaniu bryły przedmiotu uzyskanej w badaniu tomograficznym z jego modelem CAD można w szybki sposób wykryć niezgodności wymiarowe, a także określić zakres odchyleń od analizowanych parametrów

Podstawową zasadę działania tomografu komputerowego przedstawia schemat poglądowy na rys. 2. Wiązka promieniowania X generowana przez lampę rentgenowską ma kształt stożka, co umożliwia projekcję prześwietlonego obiektu na płaski, cyfrowy detektor. Badany element obraca się wokół własnej osi o zadany kąt, a w każdym położeniu wykonywane jest zdjęcie cyfrowe.

Następnie wyspecjalizowane oprogramowanie dokonuje rekonstrukcji uzyskanych danych w celu pełnej digitalizacji przestrzennej rzeczywistego obiektu (rys, 3). Dokładność oraz jakość uzyskanych danych jest przy tym determinowana przez odległość przedmiotu badanego od lampy rentgenowskiej oraz liczbę wykonanych zdjęć (tzn. wartość kąta obrotu). Rejestrowane zdjęcia rentgenowskie muszą charakteryzować się nienaganną przejrzystością. Oznacza to, że wiązka promieniowania X musi posiadać wystarczająco dużą moc, aby elektrony mogły przeniknąć przez badany element. Wydawać by się mogło, że najlepszym rozwiązaniem będzie więc wybór urządzenia o jak największej mocy. Lampy o dużych mocach pozwalające na prześwietlanie większych obiektów cechują się jednak niższą rozdzielczością analizy, podczas gdy te o niskich mocach pozwalają co prawda na zwiększenie owej rozdzielczości, ale mogą być stosowane jedynie do małych przedmiotów. Rozwiązaniem tego dylematu może być wybór głowicy z dwoma lampami o różnych mocach automatycznie pozycjonowanych w maszynie bez konieczności kalibrowania systemu.

Nieodłącznym problemem tomografii komputerowej jest powstawanie wszelkiego rodzaju artefaktów. Cienie i smugi widoczne na zdjęciach rentgenowskich są efektem naturalnym związanym z właściwościami fizycznymi wiązki rentgenowskiej. Niestety, podczas późniejszej obróbki danych wszelkie niedoskonałości zdjęć skutkują błędami w zakresie parametrów bądź niedoskonałościami zrekonstruowanych elementów. Producenci starają się przeciwdziałać owego niekorzystnemu efektowi, wprowadzając różne rodzaje filtrów eliminujących artefakty nawet przy zastosowaniu wiązki o dużej mocy. Jednym z przykładów tego typu technologii jest scatter|correct firmy GE, który – dzięki opatentowanej metodzie filtracji – przeciwdziała powstawaniu wad, nieznacznie wydłużając czas skanowania. Ilustracje 2a i 2b przedstawiają ten sam element przed i po zastosowaniu w technologii scatter|correct. Dzięki prawidłowemu odfiltrowaniu zakłóceń zrekonstruowany element cechuje się prawidłową geometrią, a jego obraz jest pozbawiony szumów.

Po dokonaniu rekonstrukcji badany element można poddać inspekcji, wykorzystując wysokiej klasy oprogramowanie służące do wizualizacji i analizy danych pozyskanych przy użyciu tomografii komputerowej. Przykładowo, oprogramowanie VG Studio MAX firmy Volume Graphics składa się z szerokiego wachlarza modułów. Umożliwiają one zarówno poszukiwanie defektów materiałowych, przeprowadzenie pomiarów współrzędnościowych, porównanie uzyskanej bryły z modelem CAD, jak również analizy grubości ścianek czy materiałów kompozytowych. Program pozwala na przeprowadzanie precyzyjnych i szybkich analiz, jednoczesne wyświetlanie i analizowanie danych CT oraz danych po poligonizacji bez czasochłonnej, pogarszającej jakość danych konwersji, a także przygotowywanie raportów, animacji i modeli powierzchniowych. Technika CT odgrywa coraz ważniejszą rolę w metrologii. Do niedawna kontrola jakości ograniczała się do pomiarów stykowych i optycznych, jednak w przypadku analizy niewidocznych geometrii czy struktury materiału konstruktorzy pozostawali bezradni. Dzięki wykorzystaniu tomografii komputerowej tego typu pomiary stały się możliwe. Wykonując nieniszczące badanie na jednym urządzeniu CT, można przeprowadzić kompleksowo szereg analiz metrologicznych, a tym samym zaoszczędzić czas oraz podnieść efektywność i jakość produkcji.

Treść powyższego artykułu korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. ). Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tego artykułu - w całości bądź jakiejkolwiek części - do innych celów a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ITA i na warunkach określonych przez ITA. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Strony, należy skontaktować się z ITA za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższej treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody ITA jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydarzenia w ITA

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych wydarzeń,ale możesz zapisać się do naszego newslettera,a my poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach.

Zgodnie z prognozami do 2050 r. ilość wody wykorzystywanej na całym świecie na potrzeby aglomeracji miejskich i przemysłu ma się podwoić. Dzisiaj już jedna piąta ludności Ziemi, czyli około 1, 2 miliarda ludzi, żyje na terenach cechujących się znacznym niedostatkiem wody. Jedną z najlepszych metod powiększenia kurczących się zasobów dostępnej wody jest upowszechnienie metod jej ponownego wykorzystania. Proces ten jednakże napotyka na szereg przeszkód o charakterze gospodarczym, politycznym i społecznym.

Jak wskazują autorzy nowej białej księgi opublikowanej przez GE w związku z przypadającym na dzień 22 marca 2011 r. Światowym Dniem Wody, istotnym utrudnieniem w promowaniu ponownego wykorzystania wody jest brak skutecznych programów motywacyjnych. Dokument opisuje złożony charakter problemu oraz zawiera omówienie różnorodnych programów i struktur motywacyjnych wdrażanych na całym świecie prezentując najskuteczniejsze i najciekawsze programy.

„Naszym celem jest upowszechnianie działań na rzecz zabezpieczenia zasobów świeżej wody” — zapewnił Heiner Markhoff, Prezes i Dyrektor Generalny odpowiedzialny za segment wody oraz technologii przetwarzania w GE Power & Water. „Opracowano już technologie pozwalające rozwiązać praktycznie wszystkie problemy związane z gospodarowaniem wodą, zatem należy się teraz skupić na czynniku ludzkim obecnym w równaniu. Widzimy cztery możliwe podejścia do omawianego zagadnienia: zwiększenie poziomu świadomości i zasięgu programów informacyjnych, dzięki którym ludzie dostrzegą faktyczną potrzebę i korzyści; usunięcie przeszkód biurokratycznych i innych barier; efektywne wykorzystanie posiadanych uprawnień i przepisów; oraz wdrożenie skutecznych programów motywacyjnych, które to właśnie stanowią temat ostatnio opublikowanej przez nas białej księgi”.

Wydana przez GE biała księga pt. Opracowanie skutecznych programów motywacyjnych na rzecz upowszechnienia wielokrotnego wykorzystania i recyklingu wody zawiera omówienie czterech możliwych strategii: ceny wody/opłaty za odprowadzenie wody, jakość wody oraz obrót prawami, finansowanie z podatków/dotacje państwowe oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Autorzy dokumentu stwierdzają, że niezależnie od rodzaju zachęty, doświadczenia pokazują, że bodźce motywacyjne są najskuteczniejsze wówczas, gdy są wdrażane w ramach już istniejących i dobrze funkcjonujących struktur regulacyjnych. Na przykład celem przyjętym w Singapurze jest wykorzystanie wody z odzysku jako ważnego źródła wody. To położone na wyspie państwo-miasto zdecydowało się na połączenie szeregu jednostek administracji rządowej w jedno scentralizowane Ministerstwo Środowiska i Zasobów Wody, co okazało się być istotnym czynnikiem pozwalającym temu krajowi na uzyskanie 30-procentowego wskaźnika wielokrotnego wykorzystania wody.

Do struktur i metodologii motywacyjnych omówionych w białej księdze GE należą między innymi:
• Ceny wody/opłaty za odprowadzanie wody — podniesienie cen wody nie zawsze jest możliwe, natomiast czasami może odpowiednio odzwierciedlać niedostatek wody lub uwzględniać zewnętrzne koszty środowiskowe. Nowy Jork stanowi dobry przykład miasta, w którym obniżka ceny wody, w zależności od zużywanych ilości, może prowadzić do zwiększenia skali wielokrotnego wykorzystania wody. Budynki wyposażone w kompleksowe systemy wielokrotnego wykorzystania wody (CWRS), spełniające założone cele w zakresie wykorzystania wody, otrzymują 25-procentowy rabat na dostawy wody i odprowadzenie ścieków, co w przypadku dużych użytkowników prowadzi do oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych sięgających milionów dolarów.

• Jakość wody i obrót prawami — programy związane z obrotem i jakością wody pozwalają firmom ponoszącym wysokie koszty z tytułu ograniczenia zanieczyszczenia na zakup kredytów redukcji zanieczyszczenia od innych firm lub z innych źródeł, które odnotowują niższe koszty tego typu koszty. Podobne programy można wdrażać w odniesieniu do zapotrzebowania na wodę. Na przykład, kiedy w latach 80. susza w dorzeczu Murray-Darling w Australii ograniczyła uprawnienia farmerów do wody do 10-20 procent pierwotnego poziomu, wielu z nich wolało sprzedać otrzymane uprawnienia do wody zamiast podejmować próbę uprawy przy niewystarczających zasobach.

• Finansowanie z podatków/dotacje państwowe — rządy mogą przyczyniać się do poprawienia rentowności inwestycji w recycling wody dzięki programom motywacyjnym i zachętom finansowym przy zastosowaniu różnorodnych ulg podatkowych, zwolnień oraz dotacji. Odnotowując znaczący rozwój sektora energii odnawialnej na przestrzeni ostatnich kilku lat, stymulowany różnymi programami ulg podatkowych dla przedsiębiorstw, w białej księdze omówiono szczegółowo wiele podobieństw oraz możliwości występujących w sektorze wodnym.

• Partnerstwo publiczno-prywatne — na całym świecie to nadal państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej świadczą większość usług z zakresu dostawy wody i odprowadzania ścieków, jednak to właśnie programy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) coraz częściej postrzega się jako efektywny sposób stymulowania inwestycji w infrastrukturę pozwalającą na wielokrotne wykorzystanie wody. Liczba odbiorców obsługiwanych przez prywatne spółki wzrosła z 51 milionów w 1990 r. do prawie 300 milionów w roku 2002. Szczególnie w obszarach, takich jak suche obszaryzachodnich Stanów Zjednoczonych, gdzie nowe społeczności powstają na terenach, na których jeszcze nie istnieje nawet podstawowa infrastruktura gospodarki wodnej, a operatorzy prywatni nierzadko mogą zapewnić tego rodzaju zdecentralizowane, doraźne rozwiązania niezbędne dla zaspokojenia popytu.

Co roku, dnia 22 marca obchodzony jest ustanowiony z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowy Dzień Wody, w celu podniesienia ogólnoświatowego poziomu świadomości kwestii niedostatku wody oraz powiązanych problemów.

Aby otrzymać egzemplarz białej księgi GE pt. Stworzenie skutecznych programów motywacyjnych na rzecz upowszechnienia wielokrotnego wykorzystania i recyklingu wody, należy skontaktować się z Beth Coffman pod adresem beth. coffman@mastopr. com.

(xt)

Księga danych Ge Agf06

Bezpośredni link do pobrania Księga danych Ge Agf06

 1. Procedura ustawiania Frigidaire F44n21cew2

 2. Instrukcja obsługi telefonu 3m Sp Se 2 1 1

 3. Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Canon Powershot Sx200 Is

 4. Informacje dla użytkownika Electrolux Dvk6011br

 5. Podręcznik właściciela 19 Zoll Tec Ai 9108uld

 6. Krótka instrukcja obsługi Bosch Waw28750gb 22

 7. Instrukcja dopasowania i montażu Asus Et2210inks

 8. Książka z instrukcjami i przepisami Epson Stylus Cx7450

 9. Instrukcja techniczna i instrukcja obsługi Electrolux Eff90560ox

 10. Podręcznik przeglądowy systemu Beko Csa34000

 11. Zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja, instrukcja instalacji oraz informacje o rejestracji gwarancji online Hitachi C 9sa2

 12. Księga danych technicznych Bosch 0 275 007 906

 13. Manewr użytkownika Electrolux Ihl9028cn

 14. Wymiary produktu Cisco Catalyst C9200l 48pl 4x

 15. Instalacja Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Cabela S Adventure 5500

 16. Połączenie montażowe 3com U S Robotics 56k Professional Message

 17. Podręcznik użytkownika Quick Start Frigidaire Fffc16m5qw

 18. Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Emerson Builder Plus Cf711aw00

 19. Podręcznik Web Connect Craftsman 247 886912

 20. Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Canon Imagerunner Advance Dx C3725

 21. Instrukcja rozpakowania i montażu Cabasse Majorca Mc40

 22. Instrukcja użytkowania Asus Crosshair Ii Formula Republic Of Gamers Series Motherboard

 23. Podręcznik konfiguracji sieci Dewalt Xr Li Ion Dch133

 24. Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Aeg Hd18 H 402c

 25. Instrukcja obsługi i instrukcja serwisowa Black And Decker Bcsc115

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych Ge Agf06