Licznik odczytów Podręcznik Caffitaly System S07

Licznik odczytów Podręcznik Caffitaly System S07 to inteligentny system do przetwarzania kawy i herbaty, który został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowników. System S07 wykorzystuje innowacyjną technologię, aby umożliwić użytkownikom łatwe i bezpieczne przyrządzanie kawy i herbaty. System S07 jest wyposażony w licznik odczytów, który może wykryć ilość wody w danym czasie, aby zagwarantować, że użytkownicy otrzymują wystarczającą ilość kawy lub herbaty. Licznik odczytów jest również używany do monitorowania jakości napoju, dzięki czemu można zapewnić użytkownikom wysokiej jakości napój. System S07 umożliwia również użytkownikom dostosowanie wielu parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie, prędkość czy ilość kawy lub herbaty, które są używane do przygotowania napoju.

Ostatnia aktualizacja: Licznik odczytów Podręcznik Caffitaly System S07

Czy istnieje jakiś licznik perfekcji dostępny do zmierzeniaIle operacji odczytu dzieje się na sekundę na bazie danych serwera Sql? Licznik odczytów poziomu tabeli również zadziała. Czy istnieje inny sposób, dzięki któremu mogę dowiedzieć się odczyty w bazie danych serwera sql?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli korzystasz z SQL Server 2008 i nowszych wersji

Możesz użyć sp_monitor procedura składowana:

USE <db_name>EXEC sp_monitor

znajdź pełną dokumentację tutaj: https://msdn. aspx


0 dla odpowiedzi nr 2

Otworzyć perfmon. exe narzędzie, wybierz Monitor wydajności, kliknij prawym przyciskiem myszywykres i wybierz "Dodaj liczniki... ". Stamtąd wyszukaj dysk logiczny lub grupy dysków fizycznych liczników. Masz tam wszystkie liczniki odczytu i zapisu.


0 dla odpowiedzi № 3

Sprawdź to 2 posty. Może to ci pomoże.

http://www. htm

http://www. html


Automatyczny odczyt liczników ciepła

Oprogramowanie Liczniki jest częścią naszego systemu fakturującego odbiorców ciepła Obrót Ciepłem, ale ze względu na swoją uniwersalność pracuje również jako samodzielny moduł do gromadzenia i analizowania odczytów, współpracujący z systemami innych producentów oprogramowania. Pełna wersja systemu pracuje na dwu platformach sprzętowo-programowych:

 • odczyty liczników są prowadzone za pomocą komputerów firmy PSION model Workabout wyposażonych w oprogramowanie Liczniki-PSION oraz interfejsy odczytowe umożliwiające, w przypadku liczników posiadających gniazdo odczytowe, automatyczny odczyt stanów z liczników ciepła.
 • odczyty liczników z komputerów PSION są następnie przesyłane do komputera klasy PC, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Liczniki-PC pracujące pod kontrolą systemu Windows 95, 98 lub NT.

Odczyty mogą być również wprowadzane do bazy ręcznie, wykorzystując wydrukowany z programu Liczniki-PC formularz odczytowy, z pominięciem modułu Liczniki-PSION.

Oprogramowanie na komputer PSION składa się z programu głównego oraz sterowników. Program główny umożliwia m. in. przeglądanie danych o licznikach znajdujących się na trasie odczytowej (poprzedni odczyt, adres zainstalowania, opis,... ), wprowadzanie ręcznie odczytów, porównanie z odczytami poprzednimi, wprowadzenie notatki (stan węzła, licznika,... ). W celu prowadzenia odczytów automatycznie, np. przez złącze optyczne, galwaniczne lub M-Bus, do programu głównego dołączamy sterowniki - programy - umożliwiające komunikację programu głównego z licznikami różnych producentów przez interfejsy odczytowe - urządzenia elektroniczne łączące komputer z licznikiem. Sterowniki mogą być uniwersalne (jeden umożliwia komunikację z licznikami różnych producentów) lub dedykowane tylko jednemu typowi licznika.Obecnie system jest przystosowany do automatycznego odczytu następujących liczników:Odczytywany licznik
Nazwa sterownikaInterfejs do odczytu
bezpośredniegozdalnegoEN 60870ISTA Sensonic 9512Landis&Gyr WSD + WZD MBSchlumberger CF 50Schlumberger CF CombiKamstrup Multical III M-BusLQM Apator9Siemens 2WRx M-BusDanfoss Infocal 52, 3, 4Inne liczniki z modułem M-BusEN 61107ISTA Sensonic PlusSchlumberger CF 100Landis&Gyr WSDLandis&Gyr WZD PTLandis&Gyr + WZD PT7Cieplik 2000MAS Cieplik 20006LEC 3M, 4KFAP LEC 3M5KFAP LEC 4SupercalAQUATHERM Supercal 4318AQUATHERM Supercal 432AQUATHERM Supercal 439SI-BusSchlumberger ThermifluSchlumberger CFMultical I/ IIKamstrup Multical I/ II4Metron Metronic I/ IIDanfoss EEM-IMultical IIIKamstrup Multical III RS-2323, 4Kamstrup Multical 66C RS-232Danfoss EEM-CMetronic 3Metron Metronic 3Siemens 2WRSiemens 2WR4, 2WR5
Interfejsy odczytowe:Lp. NazwaGłowica optyczna uniwersalnaInterfejs M-BUS/ SI-BUS3Interfejs MULTICAL III/ 66, METRONIC 3, INFOCAL 5Interfejs MULTICAL I/ II/ III, METRONIC I/ II/ III, INFOCAL 5Interfejs LEC 3M, 4Interfejs Cieplik 2000Interfejs Landis&Gyr/ WZD-PTGłowica optyczna do odczytu liczników SupercalKonwerter LQM/ RS232Do programu głównego można dołączyć sterowniki tylko do odczytu liczników znajdujących się aktualnie na obszarze obsługiwanym przez przedsiębiorstwo. W sytuacji gdy zostanie zakupiony nowy typ licznika wystarczy zainstalować odpowiedni dla niego sterownik, może się również okazać, że już posiadany sterownik odczytuje ten licznik.Podsumowując:Automatyczny odczyt liczników różnych producentów jest możliwy za pomocą jednego programu zainstalowanego na komputerze PSION-Workabout.  W szczególnych przypadkach, ze względu na różny standard elektryczny wyjścia danych w licznikach, w trakcie odczytów konieczna jest zmiana interfejsu łączącego komputer inkasencki z licznikiem.

Część interfejsów jest bardzo uniwersalna, np. głowica optyczna (większość liczników posiada identyczny nadajnik i odbiornik podczerwieni) lub interfejs M-Bus, którym można się łączyć z każdym licznikiem wyposażonym w moduł transmisyjny M-Bus. Są również liczniki, dla których producent zaprojektował połączenie licznik-komputer jedyne w swoim rodzaju, np. LEC, Cieplik 2000. W tym miejscu warto zauważyć, że oprogramowanie umożliwia odczyt zarówno pojedynczego licznika, bezpośrednio podłączając interfejs odczytowy do gniazda na obudowie lub wykorzystując możliwość umieszczenia gniazda odczytowego w pewnej odległości od licznika (framuga drzwi do wężła, brama do posesji), jak i czytanie sieci M-Bus liczników przez tzw. centralki M-Bus. W trakcie automatycznego odczytu, oprócz podstawowych parametrów, np. energia lub objętość, odczytywane są również pewne parametry dodatkowe np. temperatura zasilania, temperatura powrotu, przepływ chwilowy, moc chwilowa - ilość i rodzaj tych parametrów zależy od typu licznika. Równocześnie do komputera inkasenckiego wczytywany jest kod błędu pracy licznika (jeżeli licznik zarejestrował błędne warunki pracy) co powoduje pojawienie się na ekranie komputera inkasenckiego komunikatów np. zwarcie czujnika na zasilaniu, rozwarcie czujnika na powrocie, błąd impulsowania. Na podstawie tych informacji wyświetlonych na ekranie komputera inkasenckiego operator nie wchodząc na węzeł lub na teren posesji ma możliwość wstępnego zweryfikowania stanu licznika lub instalacji.

W bazie programu Liczniki-PC znajduje się kartoteka liczników zawierająca parametry techniczne, ewidencyjne oraz historię odczytów. Program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy pracy liczników na podstawie danych odczytowych, wyselekcjonowanie odczytów potencjalnie błędnych, kontrolę kompleksowości odczytu, wyodrębnienie niesprawnych urządzeń pomiarowych, sprawdzenie prawidłowości doboru liczników (porównanie przepływu średniego z przepływem minimalnym, maksymalnym, itp. ).

W największym skrócie procedura pracy z systemem jest następująca:

 • po zainstalowaniu licznika operator wprowadza jego dane do bazy programu Liczniki-PC: adres zainstalowania, opis, dane techniczne. W ten sposób na PC powstaje baza liczników.
 • przed wyjściem na odczyty pracownik łączy komputer PSION z PC i przesyła do komputera PSION dane liczników dla wybranej trasy lub drukuje formularz odczytowy. Następnie udaje się na obchód rejonu odczytowego, wykonuje odczyty poszczególnych urządzeń pomiarowych automatycznie, wykorzystując odpowiednie dla określonego typu licznika głowice odczytowe, lub ręcznie. Po zakończeniu obchodu ponownie łączy komputery i przesyła dane odczytowe do bazy programu Liczniki-PC lub spisuje je z formularza.
 • następnie pracownik odpowiedzialny za kontrolę odczytów przeprowadza ich weryfikację i decyduje o utworzeniu zbioru na podstawie którego zostaną naliczone opłaty.
 • w dalszej kolejności odczyty mogą być wykorzystane do wyliczenia wielu parametrów analitycznych, a także oceny prawidłowości pracy i doboru urządzeń pomiarowych.

Odczyt radiowy

W ostatnim czasie uwagęciepłowników zwrócił silny rozwój możliwości radiowegoodczytu urządzeń metrycznych.
Przed zakupem systemu warto zwrócić uwagę na jegocharakter. Najważniejszym wydaje się podział na systemyotwarte oraz zamknięte, ponieważ może on równieżokreślić przyszłą politykę zakupową ciepłomierzy.
Dostawcy systemów zamkniętych umożliwiają wyposażenie wmoduły radiowe i odczyt wyłącznie produkowanych przezsiebie przeliczników.

Firma KomBit dostarczasystem otwarty, umożliwiający odczyt radiowy jednymurządzeniem odbiorczym, jednym programem,przeliczników produkowanych przez różnych producentów:

 • Actaris CF Echo, CF 50, CF Combi
 • Apator LQM/ LQM II
 • Danfoss Infocal 5
 • Kamstrup Multical III/ 66
 • KFAP LEC 5
 • Inwensys Pollustat
 • Siemens 2WR4/ 5
 • Aquatherm Supercal 431/432/ 439
Na komputerze PSION Workaboutznajdują się między innymi dane adresowe liczników wybranejtrasy. Przesłanie trasy z komputera PC w kolejności zgodnejz faktyczną w terenie powoduje łatwe i szybkie odnalezienieliczników. Po odebraniu transmisji od pierwszego modułutrasy na ekranie komputera PSION pojawiają się adresyzainstalowania sąsiednich ciepłomierzy wyposażonych w modułyradiowe, lista adresowa jest aktualizowana po każdymkolejnym odczycie. Odczyty są również sygnalizowanedźwiękowo.

Moduł radiowy AIUT do ciepłomierza Kamstrup

-

Transmisja wysyłana przezmoduły radiowe zainstalowane w ciepłomierzach jest odbieranaprzez przystawkę instalowaną na komputerze PSION Workabout(model 1MB lub 2MB MX) w ogólnodostępnym paśmie 433MHz (niejest możliwa samodzielna praca przystawki). Przystawkaumożliwia odbiór ramek, realizuje funkcje diagnostycznesystemu, umożliwia również określenie jakości odbieranegosygnału. Jest zasilana z wewnętrznych akumulatorów komputera PSION. Zainstalowane na niej dwie diody świecące spełniająfunkcje diagnostyczne. Szczególnie istotna dla operatorajest dioda informująca o każdej przychodzącej ramce. Dane sąprzesyłane do komputera PSION Workabout.

do ciepłomierza Invensys

Maksymalny zasięgtransmisji radiowej wynosi 150 m.

Coraz więcej kierowców decyduje się na kupno domowego alkomatu. Niewielkich rozmiarów urządzenie pozwala zbadać poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzięki temu wiemy, czy możemy już bezpiecznie zasiąść za kierownicą. Jaki alkomat do prywatnego użytku warto kupić w nowym roku? Prezentujemy przegląd kilku modeli

Jaki alkomat kupić do 500 złotych?

Kwota 500 złotych wydaje się być graniczna, jeżeli szukamy w miarę precyzyjnego sprzętu, przeznaczonego do niezbyt częstych pomiarów. W tym zakresie cenowym polecimy następujące modele.

Alcofind PRO X-5 Plus

Alkomat elektrochemiczny przeznaczony głównie dla użytkowników indywidualnych lub do niewielkich firm. Zastosowanie przez producenta nowego sensora Pro-X pozwala na zachowanie wiarygodnych wyników badań pomimo upływającego czasu. Urządzenie posiada podświetlany ekran LED. Jest wyposażone w system autodiagnozy czujnika oraz wskaźnik kalibracji. Producent przewidział nawet czujnik przepływu powietrza.

Alcofind Pro X-5 Plus oferuje zakres pomiaru do 5 promili oraz dokładność odczytu stężenia alkoholu do setnych części promila.

Obudowa została wykonana z wytrzymałego materiału ABS.

Alcofind Expert

Model Alcofind Expert świetnie sprawdzi się, jako kieszonkowy alkomat osobisty. Pomimo niewielkich rozmiarów posiada nowoczesny platynowy sensor elektrochemiczny.

Działanie czujnika pozwala na wykrycie stężenia alkoholu z dokładnością do tysiącznej części promila w zakresie do 4 promili. Oprogramowanie zawiera licznik pomiarów, sygnalizacje uszkodzenia sensora. Automatycznie generuje również przypomnienie o konieczności przeprowadzenia kalibracji po każdych 500 pomiarach.

Alkomat Expert działa naprawdę szybko - potrzebuje zaledwie 15 sekund na uruchomienie systemu, a sam pomiar trwa 2-3 sekundy.

Promiler AL 8000 PLUS

Alkomat Promiler AL 8000 Plus wyposażony w czuły czujnik elektrochemiczny, cechujący się wysoką precyzją i stabilnością pomiarów. Urządzenie podaje stężenie do setnej części promila w zakresie do 4 promili. Wyposażono go w licznik pomiarów oraz alerty dźwiękowe, sygnalizujące początek i koniec odczytu.

Sensor Qmol 2. 0 idzie w parze z nową wersją oprogramowania, które podaje informacje na temat czasu jaki upłynął od poprzedniego pomiaru oraz ilości odczytów pozostałych do kalibracji sprzętu.

Ten alkomat elektrochemiczny obsługiwany może być za pomocą jednego przycisku i wyposażony w czytelny wyświetlacz, sprawdzi się zawsze, kiedy go potrzebujemy.

Alkohit X50

Alkomat Alkohit X50 z elektrochemicznym czujnikiem, podający wyniki z dokładnością do tysiącznej części promila w zakresie 6 promili. Wbudowane czujniki śledzą ciągłość przepływającego strumienia powietrza dzięki integracji z czujnikiem ciśnienia. Dlatego alkomatu nie da się oszukiwać, np. poprzez próbę zaciągnięcia czystego powietrza do ust podczas pomiaru.

Jeżeli urządzenie wykryje na sensorze cząsteczki alkoholu pozostałe po poprzednim badaniu, możliwość odczytu zostaje dezaktywowana. Alkomat wyłącza się samoczynnie po około 4 minutach bezczynności.

Jaki alkomat kupić do 1000 złotych?

Wyższa półka cenowa, pozwalająca oczekiwać od alkotesterów zaawansowanych rozwiązań, trwałości, a przede wszystkim dokładności pomiarów. W tej cenie możemy polecić następujące modele.

Alkohit X100

Profesjonalny alkomat jakim jest Alkohit x100 wyposażony został w szereg inteligentnych rozwiązań. Zastosowanie szybkiego, 32-bitowego mikroprocesora pozwala na przeprowadzenie nawet 350 pomiarów w ciągu godziny. Sensor elektrochemiczny gwarantuje wysoką czułość i podawanie wyników z dokładnością do jednej tysiącznej promila. W pamięci urządzenia mieści się nawet 20000 pomiarów, które można wyeksportować do pliku lub wydrukować na ręcznej drukarce.

Urządzenie oferuje dwa tryby pracy – aktywny oraz pasywny. Tryb pasywny pozwala na badanie osób nieprzytomnych.

To idealny wybór dla instytucji porządkowych, firm i osób indywidualnych, które oczekują stabilnych i dokładnych pomiarów w czasie. Jest na tyle precyzyjny, że użytkownik może dla niego otrzymać świadectwo wzorcowania.

Alcodigital P100

Profesjonalne urządzenie Alcodigital P100, oferujące kilka trybów działania. Zostało wyposażone w elektrochemiczny czujnik wysokiej klasy, pokryty warstwą platyny. Posiada pamięć wewnętrzną na 10000 pomiarów, a także licznik odczytów.

Sensor wykrywa zawartość alkoholu z dokładnością do jednej tysiącznej promila, w zakresie do 6 promili.

Alkomat jest obsługiwany z wykorzystaniem interface’u dotykowego, a jasny i wyraźny ekran TFT sprawdzi się podczas dziennych, jak i nocnych pomiarów. Podobnie, jak w przypadku modelu Alkohit 100 istnieje możliwość zgrania danych z pamięci do komputera lub wydrukowania ich na miejscu dzięki możliwości bezprzewodowej komunikacji z drukarką.

Alkomaty powyżej 1000 zł

Można przyjąć, że granica 1000 zł oddziela urządzenia w pełni profesjonalne od alkomatów domowego użytku. Jakie rozwiązania znajdziemy w tym przedziale cenowym?

Alcoblow

Model Alcoblow to przesiewowy alkotester elektrochemiczny, który sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest szybkość, precyzja i szeroki wolumen działania. Może wykonać ponad 5000 pomiarów na jednym komplecie baterii bez ryzyka uszkodzenia sensora. Jest wykorzystywany przez Policję w toku rutynowych kontroli, służby ochroniarskie i firmy spedycyjne.

Może pracować w dwóch trybach – aktywnym oraz pasywnym. Czas pomiaru wynosi około 5 s, więc błyskawicznie można przejść do badania kolejnej osoby.

Intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków sprawia, że nie jest wymagane specjalne przeszkolenie do korzystania z Alcoblow.

Promiler iBlow

Alkomat elektrochemiczny przesiewowy wyróżniający się dokładnością badania stężenia alkoholu do setnych części promila oraz zakresem pomiaru do 4 promili. Producent wyposażył go w licznik pomiarów oraz czujnik przepływu powietrza, więc nie ma możliwości oszukania sensora.

Zastosowanie innowacyjnego sensora SuraCell w Promiler iBlow pozwala na przebadanie nawet 500 osób w ciągu godziny. Stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu widoczne jest na czytelnym wyświetlaczu oraz sygnalizowane jest przez podwójną diodę.

W zależności od tego, czy dla użytkownika liczy się czas pracy urządzenia, czy niska waga, alkomat może być zasilany 4 lub 6 bateriami AA.

Każdy z wymienionych alkotesterów może być używany zarówno w warunkach domowych, jak i regularnych pomiarów w firmie. Zanim zdecydujemy się na zakup, zastanówmy się, jak dużej czułości sensora oczekujemy oraz jak często planujemy wykonywać pomiary. Dzięki temu łatwiej będzie wybrać odpowiedni sprzęt.

Licznik odczytów Podręcznik Caffitaly System S07

Bezpośredni link do pobrania Licznik odczytów Podręcznik Caffitaly System S07

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Licznik odczytów Podręcznik Caffitaly System S07