Podręcznik opisu sprzętu Canon D2

Podręcznik opisu sprzętu Canon D2 to kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości swojego sprzętu. Zawiera informacje o wszystkich ustawieniach i trybach, które możesz skonfigurować za pomocą aparatu. Przewodnik zawiera również wskazówki dotyczące użytkowania sprzętu, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojej kamery. Przewodnik zawiera także informacje dotyczące obsługi kamery, w tym opisy kontrolki i przycisku, które ułatwią Ci wykonywanie zdjęć. Podręcznik opisu sprzętu Canon D2 to niezbędna pomoc dla każdego, kto chce maksymalnie wykorzystać możliwości swojego sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu sprzętu Canon D2

3 items w twoim koszyku

Items subtotal

You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.

 • Sklep
 • Strona główna
 • Jak odczytywać oznaczenia obiektywów Canon – Canon Polska
 • TYP MOCOWANIA OBIEKTYWU
 • OGNISKOWA
 • PRZYSŁONA
 • GENERACJA
 • TECHNOLOGIE
 • STABILIZATOR OBRAZU
 • SILNIK REGULACJI OSTROŚCI
 • TYP MOCOWANIA OBIEKTYWU

  Canon stosuje pięć typów mocowania obiektywu: RF, RF-S, EF, EF-S i EF-M. Mówiąc prościej, mocowanie obiektywu to powierzchnia styku pomiędzy korpusem aparatu a obiektywem. Umożliwia to korzystanie z wymiennych obiektywów. W zależności od aparatu można stosować różne rodzaje obiektywów – z adapterem mocowania obiektywów lub bez niego.

  W rozdziale tym zapoznasz się z pojęciem i rodzajami systemów operacyjnych.

  Ćwiczenie 1

  Uruchom komputer i rozpoznaj system operacyjny zainstalowany na twoim komputerze.

  Wskazówka

  Abyś mógł poprawnie rozpoznać zainstalowany w twoim komputerze system operacyjny, porównaj go z przedstawionymi poniżej ekranami powitalnymi najpopularniejszych systemów komputerowych.

  R10IRnJR2BFQP1

  Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

  R1YzwGIEgl9661

  Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3. pl/portal/f/res-minimized/RK1mvsts5zDu2/3/SWbVU3syw7BuYPEvxBIQALwX0RKxJ53D. jpg">RK1mvsts5zDu21

  Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3. pl/portal/f/res-minimized/R1ZeZ5WRZ3WTl/3/2hKb0aizWB1HwYY6Vw3fAFUuXPVTkwh1. jpg">R1ZeZ5WRZ3WTl1

  Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

  m3f46776c9f967ccc_d5e174

  Już wiesz, że komputer rozróżnia tylko dwie wartości oznaczane jako „0” i ***”1”***. Dla nas porozumiewanie się z komputerem za pomocą dwóch znaków byłoby bardzo trudne. Dlatego potrzebny jest mechanizm, dzięki któremu będzie możliwe porozumiewanie się z komputerem za pomocą języka zbliżonego do ludzkiego. W komputerze tę funkcję spełnia zbiór programów nazwany systemem operacyjnymsystemem operacyjnym. Bez niego komputer nie wykona żadnego działania.

  m3f46776c9f967ccc_1443942293470_0

  Zapamiętaj!

  Równie ważnym jak komunikacja z człowiekiem, a może nawet ważniejszym, zadaniem systemu operacyjnego jest zapisywanie plików na dysku, czyli tak zwane zarządzanie dyskami. Do działań takich zalicza się: zapisywanie, kopiowanie, usuwanie, rozmieszczanie, czy też uruchamianie plików.

  m3f46776c9f967ccc_d5e205

  Obecnie najbardziej popularnymi systemami operacyjnymi instalowanymi w komputerach są:
  MS Windows, Mac OS, Linux, Android. Producenci systemów operacyjnych oznaczają je specjalnymi symbolami graficznymi.

  Ćwiczenie 2

  Dopasuj poniższe symbole do nazw systemów.

  R1VuEnqj5g4E61
  Interaktywne zadanie z przyporządkowaniem obrazków do opisów

  Systemy operacyjne są nieustannie ulepszane przez producentów i zastępowane nowszymi wersjami. Możesz pracować z takimi komputerami, które mają zainstalowane systemy tego samego producenta, ale wyglądają inaczej. Większość współczesnych komputerów pracuje pod kontrolą systemu MS Windows, Mac OS X lub darmowego systemu Linux.
  System Mac OS X, opracowany przez firmę Apple, jest przeznaczony dla komputerów Macintosh produkowanych przez tę firmę.
  Systemy operacyjne Android, Windows Phone i iOS są przeznaczone przede wszystkim dla urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony.
  Więcej informacji na temat systemów operacyjnych uzyskasz tutajtutaj.

  m3f46776c9f967ccc_d350e136
  m3f46776c9f967ccc_d5e280

  Po uruchomieniu komputera, wybraniu użytkownika, który jest ci przypisany i zalogowaniu się do systemu operacyjnego wita cię znajomy wygląd ekranu. Możesz na nim uporządkować wszystkie elementy, tak aby sprawnie dotrzeć do potrzebnych dokumentów i programów.

  Ćwiczenie 3

  Wyobraź sobie, że jesteś projektantem systemu. Wybierz elementy z dostępnej bazy, które chcesz umieścić na ekranie twojego komputera.

  RA1i5066WdK831
  Interaktywne zadanie z przeciąganiem elementów

  Źródło: Grzegorz Zwoliński, licencja: CC BY 3.

  RDEnXzW3J5ePn
  (Uzupełnij).

  Uzasadnij swój wybór.


  Wskazówka

  Wygląd tego ekranu w znacznym stopniu zależy od ciebie. Jednak są na nim elementy ściśle związane z wykorzystywanym systemem operacyjnym. W zależności od niego ekran może nazywać się pulpitem lub biurkiem. Wybierz odpowiedni przycisk i obejrzyj, jak wygląda ekran w wybranym systemie operacyjnym.
  Windows 7Windows 7
  Windows 8. 1Windows 8. 1
  UbuntuUbuntu
  Mac OS XMac OS X
  Windows 10Windows 10

  m3f46776c9f967ccc_d350e171
  m3f46776c9f967ccc_d350e177
  m3f46776c9f967ccc_d350e184
  m3f46776c9f967ccc_d350e190
  m3f46776c9f967ccc_d350e196
  m3f46776c9f967ccc_d5e416

  Zapamiętaj!

  System operacyjny to program, który umożliwia ci porozumiewanie się z komputerem. Jest wiele systemów operacyjnych, ale ich podstawowe funkcje są podobne.

  Podgląd Canon IJ to aplikacja wyświetlająca przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.
  Podgląd odzwierciedla informacje określone przy użyciu sterownika drukarki oraz umożliwia sprawdzenie układu strony dokumentu, kolejności drukowania i liczby stron. Można również zmienić ustawienia typu nośnika i źródła papieru.
  Aby wyświetlić podgląd przed rozpoczęciem drukowania, należy otworzyć okno ustawień sterownika drukarki i na karcie Główny (Main) zaznaczyć pole wyboru Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing).

  Menu Plik (File)
  Umożliwia wybór operacji drukowania.
  Rozpocznij drukowanie (Start Printing)Umożliwia zakończenie działania aplikacji Podgląd Canon IJ i rozpoczęcie drukowania dokumentu wyświetlanego na ekranie podglądu.
  Działanie tego polecenia jest identyczne z opcją Rozpocznij drukowanie (Start Printing) na pasku narzędzi.
  Anuluj drukowanie (Cancel Printing)Umożliwia zakończenie działania aplikacji Podgląd Canon IJ i anulowanie drukowania dokumentu wyświetlanego na ekranie podglądu.
  Działanie tego polecenia jest identyczne z opcją Anuluj drukowanie (Cancel Printing) na pasku narzędzi. Zakończ (Exit)Umożliwia zakończenie działania aplikacji Podgląd Canon IJ.
  Menu Strona (Page)W tym menu znajdują się poniższe polecenia służące do wyboru wyświetlanej strony.
  Wszystkie te polecenia oprócz Wybór strony... (Page Selection... ) są też dostępne na pasku narzędzi.

  Uwaga

  • Jeśli strony zostały umieszczone w buforze, ostatnia strona, która trafiła do bufora, staje się ostatnią stroną dokumentu.
  • Jeśli dla opcji Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrano ustawienie Układ strony (Page Layout), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster) lub Broszura (Booklet), liczba stron jest równa liczbie arkuszy użytych do drukowania, a nie liczbie stron oryginalnego dokumentu utworzonego przy użyciu aplikacji.
  • Jeśli zostało wybrane ręczne drukowanie dwustronne, przednie strony, które będą drukowane jako pierwsze, są wyświetlane razem, a następnie pokazywane są tylne strony.
  Pierwsza strona (First Page)Umożliwia wyświetlenie pierwszej strony dokumentu.
  Jeśli wyświetlana jest aktualnie pierwsza strona, polecenie to jest wyszarzone i niedostępne. Poprzednia strona (Previous Page)Umożliwia wyświetlenie strony poprzedzającej widoczną aktualnie stronę.
  Następna strona (Next Page)Umożliwia wyświetlenie strony następującej po widocznej aktualnie stronie.
  Jeśli wyświetlana jest aktualnie ostatnia strona, polecenie to jest wyszarzone i niedostępne. Ostatnia strona (Last Page)Umożliwia wyświetlenie ostatniej strony dokumentu.
  Wybór strony... )Umożliwia wyświetlanie okna dialogowego Wybór strony (Page Selection).
  To polecenie umożliwia wpisanie numeru strony do wyświetlenia. Menu Powiększenie (Zoom)Umożliwia wybór stosunku rzeczywistego rozmiaru drukowanego na papierze do rozmiaru podglądu.
  Stosunek ten można też wybrać w polu listy rozwijanej na pasku narzędzi.
  Cały (Whole)Umożliwia wyświetlanie całej strony danych naraz. 50%Umożliwia zmniejszenie wyświetlanych danych do wielkości odpowiadającej połowie rzeczywistego rozmiaru przyszłego wydruku. 100%Umożliwia wyświetlanie danych o wielkości odpowiadającej rzeczywistemu rozmiarowi przyszłego wydruku. 200%Umożliwia powiększenie wyświetlanych danych do wielkości odpowiadającej dwukrotności rzeczywistego rozmiaru przyszłego wydruku. 400%Umożliwia powiększenie wyświetlanych danych do wielkości odpowiadającej czterokrotności rzeczywistego rozmiaru przyszłego wydruku. Menu Opcje (Option)W tym menu znajduje się następujące polecenie:
  Wyświetla informacje o stronie wydruku (Displays Print Page Information)Umożliwia wyświetlanie po lewej stronie ekranu podglądu informacji o ustawieniach każdej strony (m. in. rozmiar papieru w drukarce, typ nośnika i układ strony).
  Na tym ekranie można również zmieniać ustawienia typu nośnika i źródła papieru. Menu Pomoc (Help)Po wybraniu tej pozycji menu pojawi się okno Pomocy dotyczącej aplikacji Podgląd Canon IJ, w którym można sprawdzić jej wersję oraz informacje o prawach autorskich do niej. Przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing)Umożliwia drukowanie dokumentów wybranych na liście dokumentów.
  Wydrukowane dokumenty są usuwane z listy, a po wydrukowaniu wszystkich dokumentów aplikacja Podgląd Canon IJ XPS kończy swoje działanie. Przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing)Przycisk ten można kliknąć w trakcie buforowania. Ekran Informacje o stronie wydruku (Print Page Information)Umożliwia wyświetlanie po lewej stronie ekranu podglądu informacji o ustawieniach każdej strony.
  Ważne

 • Jeśli typ nośnika i źródło papieru zostały określone za pomocą aplikacji, ustawienia te mają priorytet, a zmiany wprowadzone w nich w oknie podglądu mogą zostać zignorowane.
 • Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size)Umożliwia wyświetlanie rozmiaru papieru dokumentu wybranego do wydrukowania. Typ nośnika (Media Type)Można wybrać typ nośnika dokumentu przeznaczonego do wydrukowania. Źródło papieru (Paper Source)Można wybrać źródło papieru dokumentu przeznaczonego do wydrukowania. Układ strony (Page Layout)Umożliwia wyświetlanie układu strony dokumentu wybranego do wydrukowania.

Podręcznik opisu sprzętu Canon D2

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu sprzętu Canon D2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu sprzętu Canon D2