Rozwiązywanie problemów Fujitsu Motorkit 91f267 Mc

Rozwiązywanie problemów Fujitsu Motorkit 91f267 MC może być uciążliwe, ale istnieją kilka sposobów na łatwiejszą naprawę. Przede wszystkim dobrze jest zapoznać się z instrukcją obsługi, aby mieć jasny obraz tego, jak działa silnik. Kolejnym krokiem jest zdiagnozowanie problemu. Aby to zrobić, należy sprawdzić wszystkie połączenia, wymienić uszkodzone części i upewnić się, że silnik jest poprawnie zamontowany. Jeśli to nie pomaga, można skorzystać z dostępnej technicznej pomocy Fujitsu, aby uzyskać profesjonalną poradę w zakresie naprawy problemu. W ten sposób można zapewnić, że silnik Fujitsu Motorkit 91f267 MC będzie działał prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Rozwiązywanie problemów Fujitsu Motorkit 91f267 Mc

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu podczas pobierania i instalowania aktualizacji systemu Windows, narzędzie do rozwiązywania problemów z aktualizacjami może pomóc usunąć dany problem. 

Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > System  > Rozwiązywanie problemów > Inne narzędzia do rozwiązywania problemów. Następnie w obszarze Najczęstsze wybierz pozycję Aktualizacja systemu Windows > Uruchom.

Po zakończeniu działania narzędzia do rozwiązywania problemów zalecane jest ponowne uruchomienie urządzenia.

Następnie sprawdź, czy nie ma nowych aktualizacji. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Windows Update > Sprawdź aktualizacje , a następnie zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Jeśli problemy nie zostały rozwiązane, spróbuj ponownie uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, czy nie ma dodatkowych błędów, lub zobacz Naprawianie błędów usługi Windows Update i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows. 

Sprawdzanie dostępności aktualizacji systemu Windows

Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Rozwiązywanie problemów > Dodatkowe narzędzia do rozwiązywania problemów . W obszarze Przywróć działanie wybierz kolejno pozycje Windows Update > Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update > Sprawdź aktualizacje, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje systemu Windows

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

 • Zasilanie i akumulator
 • Menu i komunikaty na ekranie
 • Fotografowanie
 • Odtwarzanie
 • Połączenia/Inne

Zasilanie i akumulator

Akumulator jest zimny: ogrzej akumulator, wkładając go do kieszeni lub w inne ciepłe miejsce, po czym włóż go ponownie do aparatu na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.

Styki akumulatora są zabrudzone: oczyść styki miękką i suchą ściereczką.

Akumulator był ładowany wiele razy: akumulator osiągnął kres okresu użytkowania. Zakup nowy akumulator.

C jest wybrane jako tryb ustawiania ostrości: wybierz inny tryb ustawiania ostrości.

Aparat przełączył się w tryb uśpienia: naciśnij spust migawki do połowy.

Akumulator był ładowany wiele razy: akumulator osiągnął kres okresu użytkowania. Jeśli akumulator nadal się nie ładuje, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM.

ProblemyRozwiązanie
Aparat się nie włącza.

Akumulator jest rozładowany: naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany zapasowy akumulator.

Akumulator jest włożony nieprawidłowo: wyjmij akumulator i włóż go ponownie w poprawnej pozycji.

Zatrzask pokrywy komory akumulatora nie jest zamknięty: zamknij zatrzask pokrywy komory akumulatora.

Aparat został włączony natychmiast po jego wyłączeniu: naciśnij spust migawki do połowy.

Akumulator szybko się rozładowuje. Aparat nagle się wyłącza. Ładowanie nie rozpoczyna się. Wyjmij akumulator i włóż go ponownie w prawidłowej pozycji i dopilnuj, aby ładowarka była podłączona do zasilania. Ładowanie trwa długo. Ładuj akumulator w temperaturze pokojowej. Dioda ładowania miga, ale akumulator się nie ładuje.
Menu i komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w języku polskim. Wybierz POLSKI dla

Fotografowanie

Po naciśnięciu spustu migawki aparat nie robi zdjęcia.

Pamięć jest pełna: włóż nową kartę pamięci lub usuń zdjęcia.

Pamięć nie jest sformatowana: sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną.

Styki karty pamięci są zabrudzone: oczyść styki miękką i suchą ściereczką.

Karta pamięci jest uszkodzona: włóż nową kartę pamięci.

Aparat wyłączył się automatycznie: włącz aparat.

Podczas próby zarejestrowania zdjęcia panoramicznego kontrolka świeciła na pomarańczowo: poczekaj, aż kontrolka zgaśnie.

Po zrobieniu zdjęcia monitor ciemnieje. Podczas ładowania lampy błyskowej monitor może ciemnieć. Poczekaj aż lampa błyskowa skończy się ładować. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy w wizjerze lub na monitorze pojawiają się cętki („szumy”).

Aby poprawić kompozycję, gdy fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, a wartość przysłony jest minimalna, następuje zwiększenie wzmocnienia. Może to być przyczyną zauważalnych zakłóceń na wyświetlanym podglądzie obrazu. Zdjęcia wykonane za pomocą aparatu pozostaną niezmienione.

Aparat nie ustawia ostrości.

Fotografowany obiekt jest zbyt blisko aparatu: wybierz tryb makro.

Fotografowany obiekt jest zbyt daleko od aparatu: wyłącz tryb makro.

Fotografowany obiekt jest nieodpowiedni dla układu autofokusa: użyj blokady ostrości.

Aparat nie wykrywa twarzy.

Twarz fotografowanej osoby jest zasłonięta okularami przeciwsłonecznymi, kapeluszem, długimi włosami lub innymi przedmiotami: usuń przeszkody.

Twarz fotografowanej osoby zajmuje tylko niewielką część kadru: zmień kompozycję kadru tak, aby twarz fotografowanej osoby zajmowała większą część kadru.

Głowa fotografowanej osoby jest ustawiona pod kątem lub poziomo: poproś fotografowaną osobę, by trzymała głowę prosto.

Aparat jest nachylony: trzymaj aparat poziomo.

Twarz fotografowanej osoby jest słabo oświetlona: zrób zdjęcie w jasnym świetle.

Wybrano nieodpowiedni obiekt do fotografowania. Wybrany obiekt jest bliżej środka kadru niż główny fotografowany obiekt. Zmień kompozycję kadru lub wyłącz wykrywanie twarzy i wykadruj zdjęcie z użyciem blokady ostrości. Lampa błyskowa nie emituje błysku.

Trwa ładowanie lampy błyskowej: poczekaj, aż lampa błyskowa się naładuje, zanim naciśniesz spust migawki.

Lampa błyskowa jest wyłączona: wybierz inny tryb lampy błyskowej.

Aparat pracuje w trybie braketingu lub trybie zdjęć seryjnych: wybierz tryb pojedynczych zdjęć.

Aparat działa w trybie dyskretnym: wyłącz tryb dyskretny.

Niektóre tryby lampy błyskowej są niedostępne. Lampa błyskowa nie oświetla całkowicie fotografowanego obiektu.

Fotografowany obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej: ustaw fotografowany obiekt w zasięgu lampy błyskowej.

Okienko lampy błyskowej jest zasłonięte: trzymaj aparat poprawnie.

Czas otwarcia migawki jest krótszy niż 1/2000 s: wybierz dłuższy czas otwarcia migawki.

Zdjęcia są nieostre.

Obiektyw jest zabrudzony: oczyść obiektyw.

Obiektyw jest zasłonięty: nie zasłaniaj niczym obiektywu.

wyświetlane jest podczas fotografowania, a ramka ostrości jest wyświetlana na czerwono: sprawdź ostrość przed zrobieniem zdjęcia.

Na zdjęciach widać kolorowe cętki.

Wybrano długi czas otwarcia migawki w wysokiej temperaturze: jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.

Aparat był używany bez przerwy w wysokiej temperaturze lub wyświetlone jest ostrzeżenie o temperaturze: wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie.

Obraz na ekranie wizjera jest nieostry.

Korekcja dioptrażu nie jest ustawiona poprawnie: przesuwaj suwak korekcji dioptrażu do góry i w dół, aż obraz w wizjerze będzie ostry.

Dźwięki wytwarzane przez aparat są nagrywane na filmach.

Przycisk trybu ustawiania ostrości jest w pozycji C. Wybierz inny tryb ustawiania ostrości.

Inteligentne wykrywanie twarzy jest włączone: wyłącz inteligentne wykrywanie twarzy.

Odtwarzanie

Zdjęcia są ziarniste. Zdjęcia zostały wykonane innym modelem aparatu lub aparatem innego producenta. Powiększenie podczas odtwarzania jest niedostępne. Zdjęcie zostało zapisane z ustawieniem lub pochodzi z innego modelu aparatu lub aparatu innego producenta. Filmy są odtwarzane bez dźwięku.

Głośność odtwarzania jest zbyt niska: dostosuj poziom głośności.

Mikrofon był zasłonięty: trzymaj aparat poprawnie podczas nagrywania.

Głośnik jest zasłonięty: trzymaj aparat poprawnie podczas odtwarzania.

Wybrane zdjęcia nie są usuwane. Niektóre zdjęcia wybrane do usunięcia są chronione. Usuń ochronę przy użyciu urządzenia, w którym została ona włączona. Numeracja zdjęć została nieoczekiwanie zresetowana. Otwarto pokrywę komory akumulatora, kiedy aparat był włączony. Przed otwarciem pokrywy komory akumulatora wyłączaj aparat.

Połączenia/Inne

Brak obrazu lub dźwięku.

Aparat nie został podłączony poprawnie: podłącz aparat poprawnie. Należy pamiętać, że po podłączeniu aparatu, zdjęcia będą wyświetlane na telewizorze, a nie na wyświetlaczu aparatu.

Wejście na telewizorze jest ustawione na „TV”: ustaw wejście na „HDMI”.

Głośność telewizora jest zbyt niska: dostosuj poziom głośności.

Komputer nie rozpoznaje aparatu. Sprawdź, czy aparat i komputer są prawidłowo połączone. Nie można przesłać zdjęć wformacie RAW lub JPEG do komputera. Do przesłania zdjęć użyj programu MyFinePix Studio (tylko Windows). Nie można drukować zdjęć.

Drukarka jest wyłączona: włącz drukarkę.

Drukowana jest tylko jedna kopia lub drukarka nie drukuje daty. Drukarka nie jest kompatybilna z PictBridge. Aparat nie reaguje na przyciski itp.

Chwilowa usterka aparatu: wyjmij akumulator i włóż go ponownie.

Aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Wyjmij akumulator i włóż go ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM. Brak dźwięku. Wyłącz tryb dyskretny. Wizjer hybrydowy nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Wizjer tymczasowo nie działa prawidłowo w wyniku uderzenia spowodowanego np. upuszczeniem aparatu: wyłącz i włącz aparat ponownie.

 • ScanSnap iX1600

 • Pomoc ScanSnap
 • Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano sposób rozwiązywania problemów, jakie mogą wystąpić podczas używania skanera ScanSnap.

Problemy dotyczące zasilania skanera ScanSnap

 • Skaner ScanSnap nie włącza się
 • Skaner ScanSnap wyłącza się automatycznie

Problemy dotyczące instalacji

 • Instalacja została zatrzymana / Instalacja nie jest w toku
 • Komunikat "Nie można zainstalować programu ScanSnap Home. " Wyświetli się komunikat (Windows)
 • Wyświetla się komunikat "Oprogramowanie Windows Update jest uruchomione. " (Windows)
 • Komunikat "Nie można zainstalować programu Microsoft. NET Framework X. X. com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/pl/help/webhelp/topic/tb_install_visual_c. html">Wyświetla się komunikat (Windows) "Nie można zainstalować programu Microsoft Visual C++ 20XX Redistributable"
 • Wyświetla się komunikat informujący, że ten produkt jest już zainstalowany na Twoim komputerze
 • Wyświetla się komunikat informujący o niepowodzeniu dezinstalacji (Windows)
 • "Nie masz uprawnień do zapisu w folderze przechowywania danych. " Wyświetli się komunikat
 • Kiedy wyświetli się komunikat "Nie można zainstalować programu ScanSnap Home. Czy chcesz usunąć pobrane dane? " Wyświetli się komunikat (Windows)
 • Komunikat "Podany folder docelowy został ustawiony z ukrytym atrybutem. " Wyświetli się komunikat (Windows)

Problemy dotyczące połączeń i komunikacji

 • Nie można połączyć skanera ScanSnap i komputera przy pomocy Wi-Fi
 • Skanera ScanSnap nie można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB
 • Nie można połączyć skanera ScanSnap i urządzenia przenośnego przy pomocy Wi-Fi
 • Nie pamiętam nazwy i hasła do bezprzewodowego punktu dostępu
 • Nie mam pewności co należy zrobić podczas wymiany bezprzewodowego punktu dostępu na nowy
 • Nie znasz klucza zabezpieczeń do połączenia bezpośredniego ze skanerem ScanSnap
 • Bezprzewodowy punkt dostępu nie pojawia się na liście [Nazwa sieci (SSID)]
 • Skaner ScanSnap, którego chcesz użyć, nie występuje na liście / Skanera, którego chcesz użyć nie można odnaleźć
 • Niepowodzenie komunikacji z serwerem
 • Niepowodzenie komunikacji ze skanerem ScanSnap
 • Połączenie ze skanerem ScanSnap zajmuje dużo czasu / skaner jest regularnie odłączany
 • Niepowodzenie konfiguracji ręcznej Wi-Fi
 • Niepowodzenie automatycznej konfiguracji Wi-Fi (WPS)
 • Nie wiesz jak sprawdzić nazwę skanera
 • Nie wiesz jakie informacje wprowadzić podczas dodawania ustawień serwera proxy
 • Nie mam pewności jak sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi

Problemy dotyczące panelu dotykowego

 • Na panelu dotykowym widnieją wyłącznie profile utworzone przez Ciebie
 • Wyświetlane dotychczas profile na panelu dotykowym nie są już wyświetlane
 • Nazwa użytkownika nie wyświetla się w górnej części ekranu głównego na panelu dotykowym
 • Na panelu dotykowym wyświetla się [BOOT MODE]
 • Na panelu dotykowym wyświetla się komunikat [Wykryto błąd wewnętrzny]
 • Panel dotykowy nie reaguje
 • Na panelu dotykowym wyświetla się komunikat [Przygotowywanie skanera ScanSnap]
 • Panel dotykowy jest niesprawny / wyświetla ekran w nieprawidłowym położeniu
 • Wyświetlacz panelu dotykowego nie wyświetla informacji w sposób prawidłowy

Problemy związane z uwierzytelnianiem licencji i kontem ScanSnap

 • Nie odebrano powiadomienia e-mail z kodem potwierdzającym
 • Niepowodzenie rejestracji konta ScanSnap
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie można aktywować licencji podczas konfiguracji skanera ScanSnap
 • Wyświetla się komunikat informujący, że osiągnięto maksymalną liczbę dopuszczalnych urządzeń
 • Wyświetli się komunikat informujący, że nie można zalogować się za pomocą aktualnie używanego skanera ScanSnap
 • Nie można zalogować się za pomocą konta ScanSnap
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie można aktywować licencji podczas logowania się w oknie preferencji
 • Wyświetli się komunikat informujący, że aktywacja licencji nie powiodła się podczas logowania się w oknie preferencji
 • Nie odebrano powiadomienia e-mail do zresetowania hasła
 • Nie ma pewności, którego kodu potwierdzającego użyć, ponieważ odebrano wiele powiadomień e-mail z kodami potwierdzającymi
 • Nie znasz klucza numeru seryjnego / numeru dodatkowej licencji ScanSnap
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie działa na koncie ScanSnap

Problemy dotyczące działań aplikacji ScanSnap Home

 • Aplikacja ScanSnap Home nie uruchamia się lub nie można jej używać
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie masz uprawnień dostępu do folderu lub pliku, lub komunikat ponaglający do sprawdzenia, czy skonfigurowano uprawnienia dostępu do pliku lub folderu (Mac OS)
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie można odnaleźć punktu wejścia procedury (Windows)

Problemy dotyczące profilu

 • Profilu nie da się edytować
 • Ikona profilu wyświetlana na panelu dotykowym różni się od ikony w aplikacji ScanSnap Home
 • Na panelu dotykowym wyświetla się usunięty profil
 • Wyświetla się komunikat informujący, że ustawienie służące do wyświetlania profili uległo zmianie
 • Nie można wybrać profilu [Scan to Cloud] z listy szablonów w oknie [Dodaj nowy profil]

Problemy dotyczące skanowania

 • "Urządzenie nie odpowiada. com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/pl/help/webhelp/topic/tb_scan_button_not_active. html">Przycisk [Scan] nie jest udostępniany nawet po wyborze ikony profilu na panelu dotykowym skanera ScanSnap
 • Nie można wykonać skanowania, ponieważ na przycisku [Scan] widnieje pomarańczowy wykrzyknik
 • Dokumenty nie są skanowane
 • Wyświetla się komunikat informujący, że podczas przetwarzania obrazów wystąpił błąd
 • Dokument nie jest podawany bezproblemowo / Występują zakleszczenia papieru
 • Usuwanie zakleszczonego dokumentu
 • Prędkość skanowania jest bardzo niska
 • Skanowanie zaczyna się z opóźnieniem / Skanowanie zatrzymało się / Prędkość przekazywania skanowanych obrazów jest niska
 • Dokumenty ulegają zabrudzeniu
 • Dokument jest uszkodzony
 • Skaner ScanSnap wydaje nienormalne odgłosy
 • Nie otrzymano powiadomienia (Mac OS)
 • "Błąd w układzie optycznym. com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/pl/help/webhelp/topic/tb_scan_image_error. html">"Określone miejsce docelowe (folder zapisu obrazu) jest nieprawidłowe. " Wyświetli się komunikat

Problemy dotyczące nakładania się na siebie dokumentów (podawanie wielu stron)

 • Kilka arkuszy podawanych jest jednocześnie (wykrywany jest błąd podawania wielu stron)
 • Kilka arkuszy jest podawanych jednocześnie (nie jest wykrywany błąd podawania wielu stron)

Problemy dotyczące arkuszy nośnych/arkuszy nośnych do zdjęć

 • Arkusz (nośny) nie jest podawany bezproblemowo / występują zakleszczenia papieru
 • Wygląda na to, że brakuje części obrazu (Arkusz (nośny))

Problemy dotyczące skanowanych rezultatów

 • Na obrazie pojawiają się pionowe smugi
 • Wyświetla się komunikat informujący, że mogą pozostać pionowe smugi mimo że na zeskanowanych obrazach ich nie ma
 • Obraz jest wyświetlany z boku lub do góry nogami
 • Nie można utworzyć pliku PDF z możliwością wyszukiwania
 • Tytuł nie jest wyodrębniany / Tytuł różni się od tytułu dokumentu
 • Zeskanowane obrazy nie są automatycznie scalane
 • Zeskanowany obraz jest tworzony w arkuszu dwustronicowym
 • Tekst na obrazie nie jest prawidłowo rozpoznawany
 • Wszystkie strony są rozpoznawane jako puste
 • Niektóre strony są usuwane mimo że nie są puste
 • Kolor zeskanowanego obrazu różni się od koloru oryginalnego dokumentu
 • Linie na obrazie są rozmyte
 • Jasność obrazu monochromatycznego jest zbyt wysoka lub zbyt niska
 • Zeskanowanego obrazu nie da się utworzyć w trybie monochromatycznym
 • Zeskanowanych obrazów nie da się utworzyć w skali szarości
 • Zeskanowanego obrazu nie da się utworzyć w trybie kolorowym
 • Zeskanowanego obrazu nie da się utworzyć w sposób skonfigurowany w ustawieniach skanowania
 • Tekst/wykresy nieobecne w dokumencie pojawiają się na zeskanowanym obrazie
 • Na obrazie da się zauważyć prążkowany wzór (mora)
 • Zeskanowany obraz jest niedopasowany lub zniekształcony
 • Obraz jest przekrzywiony
 • Brakuje części obrazu / na obrazie pojawiają się przekrzywione linie
 • Obraz jest szerszy niż skanowany dokument
 • Tekst na obrazie nie nadaje się do odczytu
 • Tekst na wizytówce nie jest prawidłowo rozpoznawany

Problemy dotyczące powiązania z aplikacją

 • Niektóre znaki nie są rozpoznawane, kiedy używana jest funkcja Scan to Word/Scan to Excel/Scan to PowerPoint
 • Zeskanowany obraz nie jest konwertowany do pliku Word/Excel/PowerPoint

Problemy dotyczące powiązania z usługą w chmurze i problemy dotyczące wysyłania wiadomości e-mail ze skanera ScanSnap

 • Komunikat "Nie można uzyskać dostępu do serwera ScanSnap Cloud. " Komunikat wyświetla się na panelu dotykowym
 • Skaner ScanSnap nie jest połączony z siecią (podczas używania ScanSnap Cloud)
 • Zeskanowany obraz nie jest zapisywany w usłudze w chmurze (przy pomocy ScanSnap Cloud)
 • Wyświetla się "Nie udało się przekazać danych do usługi w chmurze. " błąd
 • "Nie udało się wysłać danych pocztą e-mail z powodu błędnego adresu. " Wyświetla się błąd (B11Fg102)
 • "Rozmiar zeskanowanych danych przekracza maksymalną wartość. " wyświetla się błąd (B11Fg103/B11Fg110)
 • W górnej części okna głównego na ikonie trybu chmury pojawia się czerwony wykrzyknik
 • Profilu, który ma być powiązany z usługą w chmurze nie można utworzyć przy pomocy ScanSnap Cloud
 • Nie udało się zmienić tytułu (używając ScanSnap Cloud)
 • Kiedy dokumenty są skanowane do aplikacji Evernote, w dodatku do Evernote wyświetla się komunikat Tyle notatek ile skanowanych obrazów (Mac OS)

Problemy dotyczące wyszukiwania

 • Nie można odnaleźć rekordu danych zawartości z określonym znacznikiem

Problemy dotyczące zarządzania rekordem danych zawartości

 • Nie znasz miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów
 • Pliki, nad którymi pracowano w Eksploratorze plików lub aplikacji Finder nie pojawiają się w oknie głównym
 • Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu
 • Zeskanowane obrazy nie zostały zapisane w określonym miejscu docelowym zapisu
 • Wprowadzanie korekt w metainformacjach w sposób automatyczny koryguje metainformacje w istniejących rekordach danych zawartości
 • Wyświetla się komunikat informujący, że nie udało się przeprowadzić procesu rozpoznawania w przypadku konwersji obrazów do plików PDF z możliwością wyszukiwania

Problemy dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego

 • Niepowodzenie aktualizacji oprogramowania układowego

Resetowanie ustawień skanera ScanSnap

 • Resetowanie profili w skanerze ScanSnap
 • Resetowanie ustawień skanera ScanSnap

Rozwiązywanie problemów Fujitsu Motorkit 91f267 Mc

Bezpośredni link do pobrania Rozwiązywanie problemów Fujitsu Motorkit 91f267 Mc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozwiązywanie problemów Fujitsu Motorkit 91f267 Mc