Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Caqe7077kb0

Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Caqe7077kb0 to formalne powiadomienie wydane przez amerykański Departament Handlu, w którym wyjaśniono, że lodówka Frigidaire Caqe7077kb0 nie spełnia minimalnych standardów bezpieczeństwa. Powód tego jest niewłaściwa izolacja elektryczna w zamrażarce, co może prowadzić do zagrożenia pożarowego lub porażenia prądem. W związku z tym wszystkie lodówki Frigidaire Caqe7077kb0, które zostały sprzedane w Stanach Zjednoczonych, wymagają wymiany. Właściciele lodówek otrzymali informację o wymianie i bezpłatnej wymianie lodówki. Dlatego też, jeśli posiadasz lodówkę Frigidaire Caqe7077kb0, powinieneś się z niej zgłosić, aby uzyskać nowy model.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Caqe7077kb0

GOŚ. 6220. 28. 2016 - Zawiadomienie z dnia 31. 03. 2017

GOŚ. 2016 - Prut - regulacja i obwałowanie w km 0+000 - 3+722 gmina Kościan, powiat kościański, woj. wielkopolskie - Zawiadomienie z dnia 31. 2017

Pozostałe wpisy w kategorii:

GOŚ 7624/12/2009 - ObwieszczenieGOŚ/7624/9/2009 - Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia (6, 3Mpa) relacji Kokorzyn – KościanGOŚ 7624/23/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Racot - obwieszczenie z 10. 08. 2009GOŚ 7624/20/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z rurociągiem tłocznym do RacotuGOŚ 7624/21/2009 - Budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina - obwieszczenie z 10. pl/bip/719. html">GOŚ 7624/22/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Gryżyna - obwieszczenie z 10. pl/bip/723. html">GOŚ 7624/3/2009 - Zabudowa działek 180/3 oraz 180/5 położonych w Kurzej Górze - obwieszczenie z 18. pl/bip/733. html">GOŚ 7624/3/2009 - Zabudowa działek 180/3 oraz 180/5 położonych w Kurzej Górze - obwieszczenie z 26. pl/bip/740. html">GOŚ 7624/12/2009 - Obwieszczenie z 01. 09. pl/bip/756. html">GOŚ 7624/27/2009 - Przebudowie drogi powiatowej nr 3942P Kościan-Kokorzyn we wsi Pelikan - obwieszczenie z 10. pl/bip/760. html">GOŚ 7624/29/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Stare Oborzyska - Kiełczewo - obwieszczenie z 10. pl/bip/762. html">GOŚ 7624/30/2009 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo - obwieszczenie z 10. pl/bip/765. html">GOŚ 7624/20/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z rurociągiem tłocznym do Racotu - Obwieszczenie z 14. pl/bip/766. html">GOŚ 7624/21/2009 - Budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina - obwieszczenie z 14. 2009 GOŚ 7624/22/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Gryżyna - obwieszczenie z 21. pl/bip/778. html">GOŚ 7624/23/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin – Racot - obwieszczenie z 21. pl/bip/782. html">GOŚ 7624/25/2009 - Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Przysieka Polska gm. Śmigiel i m. Widziszewo gm. Kościan - obwieszczenie z 23. pl/bip/797. pl/bip/798. Kościan - obwieszczenie z 05. 10. pl/bip/799. html">GOŚ 7624/29/2009 - Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Stare Oborzyska - Kiełczewo - obwieszczenie z 05. pl/bip/801. html">Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaGOŚ 7624/27/2009 - Przebudowie drogi powiatowej nr 3942P Kościan-Kokorzyn we wsi Pelikan - obwieszczenie z 20. pl/bip/838. html">RDOS-30-00-II-66191-57/09/ek - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiegoGOŚ 7624/35/2009 - Przebudowa drogi krajowej nr 5 obwodnica Kościana od km 228+100 do km 234+650 dł. 6, 6km” - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegoGOŚ 7624/36/2009 - Obwieszczenie z dn. 11. pl/bip/851. html">Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoGOŚ 7624/14/2009Przerabianie – rozdrabnianie i cięcie folii ogrodniczej w miejscowości Kiełczewo na działce o nr ewidencyjnym: 624/2GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 27. 2010GOŚ 7624/5/2010 - Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo - obwieszczenie z 23. 02. pl/bip/1011. html">GOŚ 7624/14/2009 - Przerabianie – rozdrabnianie i cięcie folii ogrodniczej w miejscowości Kiełczewo na działce o nr ewidencyjnym: 624/2 - Informacja SKOGOŚ 7624/6/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie, Wyskoci i Turwi - obwieszczenie z 26. pl/bip/1027. html">GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 01. pl/bip/1057. html">GOŚ 7624 / 2 / 2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie - obwieszczenie z 15. pl/bip/1084. html">GOŚ 7624/5/2010 - Przebudowa drogi gminnej Kokorzyn - PMG Bonikowo - obwieszczenie z 06. 04. pl/bip/1118. html">GOŚ 7624/12/2009 - Obwieszczenie z 15. 2010 GOŚ 7624/6/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie, Wyskoci i Turwi - obwieszczenie z 10. 05. pl/bip/1192. html">GOŚ 7624/1/2010 - Rozbudowa węzła Kościan - obwieszczenie z 25. pl/bip/1279. html">GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 06. 07. pl/bip/1358. html">GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 02. pl/bip/1362. html">GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 04. pl/bip/1363. html">GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 05. pl/bip/1380. html">GOŚ 7624/14/2010 - Przebudowa ulicy Szkolnej oraz przebudowa wejścia do szkoły podstawowej w miejscowości Racot - obwieszczenie z 19. pl/bip/1383. html">GOŚ 7624/13/2010 - Rozbudowa i przebudowa SUW w Mikoszkach - obwieszczenie z 23. pl/bip/1462. html">GOŚ 7624/19/2010 - Budowa z przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie - obwieszczenie z 25. pl/bip/1517. html">GOŚ 7624/17/2010 - Budowa sieci gazowej - obwieszczenie z 02. pl/bip/1565. html">GOŚ 7624/19/2010 - Budowa z przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie - obwieszczenie z 30. pl/bip/1761. html">GOŚ. 5. 2011 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6000, 0m we wsi Widziszewo - Obwieszczenie z 13. 2011 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10. 2012r. Obwieszczenie o wszczęciu i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ObwieszczenieABŚ. 6740. 42. 1. 2012 - Przebudowa skrzyżowania zwykłego dróg powiatowych 3897P Kościan - Śrem i 3898P Czempiń - Wojnowice w miejscowości Spytkówki na "małe rondo" Obwieszczenie z dnia 29. pl/bip/2459. html">OgłoszenieWOO-II. 4210. 36. 2011. AK - Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego 29/2001/p Śrem - Jarocin - Obwieszczenie z 30. pl/bip/2539. html">GKOŚ. 4. 2012 - Zmiana koncesji nr 65/2008/p z dnia 19. 2008WS-MK. 30. 2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, Brońsko-22, Brońsko-23, Brońsko-24, Brońsko-25, Kościań-31 - obwieszczenie z 21. pl/bip/2669. 2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, 22, 23, 24, 25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie - zawiadomienieIT. 2012 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - obwieszczenie z 14. pl/bip/2752. 4240. 21. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie RDOŚ z 21. pl/bip/2753. 2013 - Budowa Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - Obwieszczenie z 27. pl/bip/2760. 2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, Brońsko-22, Brońsko-23, Brońsko-24, Brońsko-25, Kościań-31 - obwieszczenie z 20. pl/bip/2761. 2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, 22, 23, 24, 25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 20. pl/bip/2798. 2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, 22, 23, 24, 25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 19. pl/bip/2802. 8. 2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 w Spytkówkach - obwieszczenie z 24. pl/bip/2803. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie z 26. pl/bip/2871. 4242. 82. 2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, 22, 23, 24, 25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 16. pl/bip/2883. 2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie z 04. pl/bip/2884. 2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, 22, 23, 24, 25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 29. pl/bip/2900. 2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 w Spytkówkach - obwieszczenie z 18. pl/bip/2902. 2012 - Punkt zbierania i wstępnego rozbioru filtrów olejowych i paliwowych w Racocie - obwieszczenie WOO-IV. 50. 2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Nowych Oborzyskach - zawiadomienie RDOŚ z 09. pl/bip/3365. 2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Nowych Oborzyskach - zawiadomienie z 16. pl/bip/3368. 2013 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - Obwieszczenie z 16. pl/bip/3435. html">WPN-II. 6441. 2014 - Chrońmy ptaki w miastach Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznychOgłoszenie z dnia 22. pl/bip/3600. 2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P od km 0+000 do km 4+710 - obwieszczenie z 24. pl/bip/3601. pl/bip/3613. 20. 2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - zawiadomienie z 14. pl/bip/3643. WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 17. pl/bip/3716. 2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - zawiadomienie z 25. 2014r. pl/bip/3778. 26. 2014 - Budowa chlewni na działkach o nr ewidencyjnych 134 i 135 w obrębie geodezyjnym Nacław - obwieszczenia z 19. pl/bip/3788. 2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie z 09. 2015WOOŚ. 152. 2014 - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - obwieszczenie z 16. pl/bip/3876. 2014 - Budowa hali montażowo - magazynowej w Kurzej Górze - obwieszczenie z 16. 2015 WOOIV. 350. 2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - zawiadomienie RDOŚ z 15. pl/bip/4074. 2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - Zawiadomienie z 27. pl/bip/4075. 2015 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach i Kokorzynie - Zawiadomienie z 24. pl/bip/4078. Pocztowej w Racocie - Zawiadomienie z 27. pl/bip/4101. 2015 - Przebudowa ulicy Wodnej, Łąkowej i Dworcowej w Racocie - zawiadomienie z 15. pl/bip/4139. 302. 2015 - Budowa silosu trzykomorowego w Gryżynie - Zawiadomienie RDOŚ z 27. pl/bip/4140. pl/bip/4172. WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 29. pl/bip/4173. WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - obwieszczenie z 29. pl/bip/4191. 2014 - Budowa chlewni na działkach o nr ewidencyjnych 134 i 135 w obrębie geodezyjnym Nacław - obwieszczenia z 12. pl/bip/4193. 2015 - Przebudowa drogi powiatowej 3898P Czempiń - Wojnowice na odcinku Racot - Zgliniec - Zawiadomienie z 02. pl/bip/4239. WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 25. pl/bip/4318. WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 16. pl/bip/4326. 2015 - Przebudowa drogi powiatowej 3898P Czempiń - Wojnowice na odcinku Racot - Zgliniec - Zawiadomienie z 30. pl/bip/4343. WM - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów - Zawiadomienie z 07. pl/bip/4344. pl/bip/4347. 2015 - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Kawczyn I - Zawiadomienie z 17. 2018 Obwieszczenie z dnia 28. pl/bip/4405. html">Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego z dnia 15. 2015 o wszczęciu postepowania administracyjnegoObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23. pl/bip/4546. html">Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegoZawiadomienie RDOŚ z dnia 07. pl/bip/4563. html">Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 04. pl/bip/4570. html">Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09. 2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegoObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11. w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27. 2016r. zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowęObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18. pl/bip/4706. 2015 - Przebudowa drogi Granecznik - Ignacewo - Choryń - Zawiadomienie z 25. pl/bip/4761. 2016 w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16. pl/bip/4772. 2016 - Budowa i przebudowa ulic i dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Racot - Zawiadomienie z 22. pl/bip/4796. html">Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 31. pl/bip/4826. 2016 - Zawiadomienie z dnia 11. pl/bip/4837. html">Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 18. pl/bip/4871. 2016 -Zawiadomienie z dnia 05. pl/bip/4900. html">WSR. 2016. EG - obwieszczenie z dnia 13. pl/bip/4904. EG - obwieszczenie z 18. pl/bip/4914. html">IS. ŁRA - Obwieszczenie z dnia 17. pl/bip/4923. 2016 - Zawiadomienie z 24. pl/bip/4925. html">Zawiadomienie RDOŚ z dnia 25. pl/bip/4952. html">Obwieszczenie Wojewody Wielksopolskiego o zgromadzonej dokumentacji z dnia 01. pl/bip/4953. EG - obwieszczenie z 07. pl/bip/4966. 2016 - Zawiadomienie z 15. pl/bip/4973. EG - obwieszczenie z dnia 16. pl/bip/4982. EG - Obwieszczenie z 22. pl/bip/4983. 2016 (2)Zawiadomienie RDOŚ z dnia 20. 2016 r. pl/bip/4990. ŁRA - Obwieszczenie z dnia 28. pl/bip/4996. html">Obwieszczenie Starosty Kościańskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 27. pl/bip/4998. 2016 - Budowa ulic w Racocie - obwieszczenie z 27. pl/bip/5004. html">Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 29. pl/bip/5051. EG - Obwieszczenie 19. pl/bip/5052. EG - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 19. pl/bip/5089. 2016 - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 579540P - ul. Pocztowej w Racocie - zawiadomienie z 05. pl/bip/5092. html">Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę z dnia 09. pl/bip/5099. 4235. BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 12. pl/bip/5101. html">Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11. pl/bip/5104. html">Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zgromadzonej dokumentacji z dnia 16. pl/bip/5143. 2015 - Obwieszczenie z 05. pl/bip/5151. html">Informacja Starostwa Powiatowego z dnia 09. pl/bip/5153. html">Zawiadomienie RDOŚ z dnia 13. pl/bip/5169. pl/bip/5184. 6162. 2016 - Uproszczony plan urządzania lasówObwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19. pl/bip/5343. 2014 - Zbiornik Wodny Sepienko - Obwieszczenie z 01. pl/bip/5359. html">Zawiadomienie RDOŚ z dnia 02. pl/bip/5360. BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 05. pl/bip/5401. 29. ŁRA - Obwieszczenie z dnia 19. pl/bip/5443. 25. pl/bip/5445. 2016 - Rozbudowa chlewni w Poninie dz. 61/3Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04. 2017Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 12. 2017r. pl/bip/5547. BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 06. pl/bip/5556. 2016 - Budowa drogi Sierakowo - Kiełczewo - Zawiadomienie z 13. pl/bip/5574. html">Zawiadomienie z dnia 15. pl/bip/5606. html">Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające wydanie decyzji pozowolenia na budowę z dnia 21. pl/bip/5710. pl/bip/5738. pl/bip/5739. BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z 05. pl/bip/5740. pl/bip/5748. html">Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12. pl/bip/5796. 2016 - Wykonanie otworów hydrogeologicznych w Turwi - Obwieszczenie z 28. pl/bip/5826. html">Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 08. pl/bip/5830. 2016 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadomienie z dnia 22. pl/bip/5963. 2017 - Zawiadomienie z dnia 26. pl/bip/5981. BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 03. pl/bip/5986. BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 07. pl/bip/6002. html">Obwieszczenie z dnia 30. o wydaniu decyzji Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01. pl/bip/6025. html">Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26. pl/bip/6035. BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 28. pl/bip/6061. BZ - Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z 18. pl/bip/6062. html">(WOO-II. BZ) Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - zawiadomienie z 18. pl/bip/6089. html">Zawiadomienie z dnia 06. pl/bip/6099. html">Zawiadomienie z dnia 17. pl/bip/6111. html">Obwieszczenie z dnia 20. pl/bip/6117. pl/bip/6119. html">Obwieszczenie z dnia 23. pl/bip/6172. html">Obwieszczenie z dnia 13. 2017 w sprawie: wydania pozwolenia na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w RacocieObwieszczenie z dnia 22. pl/bip/6202. html">Zawiadomienie z dnia 02. pl/bip/6240. 4260. 190. 2017. DZ) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości MikoszkiObwieszczenie z dnia 12. 2018 - dot. rozbudowy drogi Racot - SłoninObwieszczenie z dnia 26. 2018r. pl/bip/6322. 420. 2018 - Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz z infrastrukturą - zawiadomienie z 07. pl/bip/6340. pl/bip/6342. html">Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28. pl/bip/6356. html">Zawiadomienie z dnia 6. pl/bip/6377. html">Zawiadomienie z dnia 19. pl/bip/6388. 2018 (IR-III. 7820. 2)Komunikat antysmogowySN-VII. 7570. 263. 17 - Budowa drogi krajowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 11. pl/bip/6451. html">Konkurs ofert zgodny z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacieB. 6733. 2018 - Rozbudowa sieci kablowej nn 0, 4 kV w Słoninie, gm. Czempiń - obwieszczenie z 10. pl/bip/6488. Czempiń - uzgodnienie - pismo z 10. pl/bip/6493. 2018 - Przebudowa drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa 3898P (Turew) - zawiadomienie z 15. pl/bip/6568. html">GNII 683. 6. 2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - Obwieszczenie z dnia 21. pl/bip/6569. html">GNII. 683. 2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - obwieszczenie z dnia 21. pl/bip/6583. 2018 - Przebudowa drogi powiatowej 3917P Racot - Darnowo - Wyskoć - droga powiatowa 3898P (Turew) - zawiadomienie z 30. pl/bip/6592. html">DLI. 6621. PMJ. 5 - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi krajowej S5 Poznań - WrocławTaryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan GN-II. 2017 - Budowa drogi gminnej Sierakowo - Kiełczewo - obwieszczenie z 10. pl/bip/6767. 17 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe - dot. odszkodowania za nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. 271 w KiełczewieIR-V. 7840. 114. 6 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. inwestycji "Przebudowa szlaku Przysieka Stara Kościan od km. 116. 860 do 121. 180... " - obwieszczenie z dnia 27. pl/bip/6825. html">ZSI. POZ. WKUR. 614. JCz - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie WyskoćWOO-II4202. JS - Przebudowa linii napowietrznej 110kV relacji Kościan - Widziszewo - ŚmigielIR_III. 9 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5" - obwieszczenie z 13. pl/bip/6880. 2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mikoszki - ponowne uzgodnienie z dnia 20. pl/bip/6913. html">DLI-III. KS. 11 - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dot. inwestycji drogowej "Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko"IR-III. 9 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5" - obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19. pl/bip/7081. 2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3900P w miejscowości NacławSKO. 460. 45111. 2019 - Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 17 kwietnia 2019r. pl/bip/7194. 2019 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P, dr powiatowa 3900P - Czarkowo - Widziszewo - zawiadomienie z 14. pl/bip/7195. 2019 - Rozbudowa drogi powiatowej 3900P w m. Nacław - zawiadomienie z 16. pl/bip/7196. html">PO. ZUZ. 421. 250. MS - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 - obwieszczenie z 23. pl/bip/7215. 41. ZP. 4 - Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk Wlkp. - Kościan - Kunowo - Zawiadomienie z dnia 29. pl/bip/7216. html">WR. RUZ. 66. UL - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław odc. Wronczyn - Kościan Południe" - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 29. pl/bip/7224. html">WOO-II-070. 34. 5 - budowa drogi S5 Poznań - Wrocław na odcinku od węzła Głuchowo (bez węzła) do węzła Kaczkowo (bez węzła) z 06. pl/bip/7233. MS - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 polegająca na budowie ściezki rowerowej - Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 13. pl/bip/7259. Nacław - zawiadomienie z 20. pl/bip/7287. html">6720. 2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan B. 2019 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach wsi Krzan, Kokorzyn, Szczodrowo, Kiełczewo, Sepienko, Bonikowo. pl/bip/7353. 2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z pryłączami w ulicy Lesnej w m. Słonin w gm. Czempiń - Słonin ul. Lesna dz. nr ewid. 116/35, 152DSR-II-1. 721. 2018 – Konsultacje społeczne projektu POH GDDKiA – Ogłoszenie o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica Województwa) oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. pl/bip/7438. 2018 – Konsultacje społeczne projektu POH GDDKiA – Ogłoszenie o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz o poddaniu ww. pl/bip/7444. 163. AM. 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Choryń - zawiadomienie z dnia 26. pl/bip/7445. 2019 - rozbudowa drogi gminnej na odcinku Widziszewo-Ponin-Kobylniki od km 0+000 do km 1+999, 05, odcinek Widziszewo-Ponin - obwieszczenie z dnia 25. pl/bip/7446. 2019 - Cel publiczny - Budowa kanalizacji sanitarnej w Nacławiu - pismo z dnia 23. 072019Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi KiełczewoObwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy DębiecObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe OborzyskaOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Kawczyn, Kurowo i MikoszkiOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Łagiewniki i SepienkoGOŚ 6220. 2020 - Wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7173/3 – - zawiadomienie z dnia 09. pl/bip/8131. 392m. KP - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze terenu bezdotykowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 66/7 obręb Stare Oborzyska, gmina Kościan do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotów - Gmina Kościan711249. 3772413. 2999963 - zmiana koncesji nr 6/2000 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Kościan S" - obwieszczenie z dnia 02. pl/bip/8254. 2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 52/1 i 53/1 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 08. pl/bip/8255. 2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 08. pl/bip/8256. krajowa nr 5 (Kościan) - zawiadomienie z dnia 09. pl/bip/8266. 653m. EP- informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 7173/3, obręb Racot, gmina Kościan, powiat kościańskiObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Lubosz, Gmina Kościan. pl/bip/8350. html">Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowy Lubosz, Gmina Kościan. pl/bip/8367. 2020 - Budowa sieci wodociągowej wzdłuż rzeki Obry - zawiadomienie z dnia 04. pl/bip/8374. 21 - Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1”, planowanego do realizacji w gminach Granowo i Kamieniec, powiat grodziski, w gminach Kościan i Czempiń, powiat kościański oraz w gminie Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie - obwieszczenie z dnia 17. pl/bip/8376. 762m. KG - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidację rowu otwartego na długości 30 m i wykonanie w tym miejscu rurociągu melioracyjnego o średnicy 400 mm, na działce ewidencyjnej o numerze 489/3, w miejscowości Kiełczewo, gmina Kościan. pl/bip/8392. 11 – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni”. pl/bip/8393. 2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 28. pl/bip/8394. 2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 67 i 70 obręb Kawczyn Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 22. pl/bip/8395. 2020 - Budowa drogi gminnej relacji Darnowo - Spytkówki - zawiadomienie z dnia 04. pl/bip/8396. 2020 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 553/2 obręb Kiełczewo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 04. pl/bip/8397. 2020 - Budowa obory, hali udojowej z częścią socjalną i poczekalnią na działce o nr ewidencyjnym 445/1 w miejscowości Sepienko - zawiadomienie z dnia 29. pl/bip/8398. 824. 2020 - informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20. pl/bip/8399. 468. pl/bip/8421. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko - obwieszczenie z dnia 01. pl/bip/8464. html">Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan. pl/bip/8469. 747. 6 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 21. pl/bip/8478. 2020 - Wykonanie trzech otworów rozpoznawczych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z otworów neogeńskich nr 1M - dz. nr 3909 w miejscowości Kościan, Gmina Miejska Kościan oraz nr 2M - dz. nr 182/5 i nr 3M - dz. nr 442 w miejscowości Kurza Góra, Gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 12. pl/bip/8479. 2020 - Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368 w obrębie geodezyjnym Nielęgowo Gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 28. pl/bip/8480. 796m. WG - informacja o wszczęsciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dz. 4/14 obręb. Nowe Oborzyska - informacja z dnia 23. pl/bip/8507. 2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 388 i 389 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 28. pl/bip/8508. 2020 - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 391 i 392/1 w obrębie geodezyjnym Kurza Góra, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie - zawiadomienie z dnia 28. pl/bip/8520. 6 - Gazociąg relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan - obwieszczenie z dnia 12. 2021 Informacja dot. mostu w km ok. 13+396 Kościańskiego Kanału Obry na działce nr 179 obręb KatarzyninObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare OborzyskaObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i KiełczewoObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska, Kurza Góra i Nowy LuboszDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 23. 2021r. znak: PO. MK na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A., ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na:Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej: rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo od km 0+000, 00 do km 0+ 609, 00 oraz od km 1 + 754, 00 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 28. pl/bip/8837. 115. MK – Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. pl/bip/8840. 1 – Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi podróżnych „MOP Sierakowo” w ramach przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S5 - zawiadomienie z dnia 06. pl/bip/8846. 2021 - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 277/1, 279/1 i 138/2 w miejscowości Stare Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 16. pl/bip/8861. 2021 - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 277/1, 279/1 i 138/2 w miejscowości Stare Oborzyska, gmina Kościan - zawiadomienie z dnia 03. pl/bip/8865. 2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław – Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P - zawiadomienie z dnia 05. pl/bip/8886. 2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo od km 0+000, 00 do km 0+609, 00 oraz od km 0+946, 00 do km 1+754, 00 - obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2021r. pl/bip/8909. html">RŚ. MS - Budowa 33 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce nr 27 w Betkowie gm. Czempń - obwieszczenie z dnia 20. pl/bip/8910. 2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław – Gryżyna o ścieżkę rowerową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P - zawiadomienie z dnia 26. pl/bip/8916. 2021 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3942P Kokorzyn – Pelikan o ścieżkę rowerową - zawiadomienie z dnia 27. pl/bip/8922. 647. KC - Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu poprzez wykonanie wylotu wraz z ubezpieczeniem skarp i dna rowu melioracyjnego M-55, na działce ewidencyjnej o nr 138/2 obręb 0028 Stare Oborzyska, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, jak również likwidację istniejącego wylotu zlokalizowanego na ww. działce z dnia 03. pl/bip/8934. 12 – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - obwieszczenie z dnia 9 września 2021 r. pl/bip/8935. 2021 – Budowa jałownika na 220 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 19/34 obręb Gryżyna, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie – obwieszczenie z dnia 10 września 2021 r. pl/bip/8936. html">Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług w obrębie miejscowości Kiełczewo, Gmina KościanDSK-III. 2021 - Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwaObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo. pl/bip/9005. 2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3944P do m. Krzan”. pl/bip/9023. EL - Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr. 1 w obrębie Betkowo w Gminie Czempiń. pl/bip/9031. 2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1, 5MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 276, obręb Turew”. pl/bip/9034. 61. KJ. 3 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan - Brońsko. pl/bip/9035. 2021 - Zawiadomienie z dnia 09. 2021 dot. "Wykonania urządzenia wodnego – awaryjnego studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 113/4 w obrębie geodezyjnym Wławie gmina Kościan”. pl/bip/9036. 2021 - Zawiadomienie z 09. 2021 dot Wykonania urządzenia wodnego – awaryjnego studni głębinowej nr 3 zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7183/1 w obrębie geodezyjnym Katarzynin gmina Kościan”. pl/bip/9064. 2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. "Wykonania urządzenia wodnego - awaryjnego studni głebinowej nr 3 w Katarzyninie"I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód "wprowadzanie ścieków- opadowych lub roztopowych z terenu Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo do ziemi – rowu zlokalizowanego na działce nr 99 obręb 11-Kokorzyn, gmina Kościn”. "INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16. 2021r, znak: WR. 219m. TP, a także wydania pozwolenia na usługą wodną polegającą na odprowadzaniu, istniejących wylotem do urządzeń wodnych (rowy melioracyjnego), oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Kopalni Gazu Ziemnego Kościan Brońsko w Kokorzynie. pl/bip/9150. html">Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KościanROL. 2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łaczna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastruktorą techniczną na działce nr 535/2 obręb Kotusz, Gmina Kamieniec" Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare OborzyskaWójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Bonikowie. pl/bip/9329. html">Wójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Kościan. pl/bip/9330. html">Wójt Gminy Kościan ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy KościanWójt Gminy Kościan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Nowy DębiecObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska, Kurza Góra i Nowy Lubosz WOO-II. 13 - Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych „MOP Kokorzyn” w ramach przebudowy pasa drogowego drogi ekspresowej S5 w gm. Kościan zlokalizowanego na części działek o numerach ewidencyjnych 79/4, 79/5, 80/2, 60/10 obręb Sierakowo. pl/bip/9545. 22 - obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan – Brońsko”. pl/bip/9549. html">AB. 2022 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 20. 2022r. w sprawie wydania decyzji o pzowoleniiu na budowę budynku inwentarskiego(jałownika), zbiornika na gnojówkę o pojemności 1690 m3 wraz z rozbudową płyty obornikowej, w miejscowości Gryżyna, ul. Zielona (nr ewid. gruntów: 19/34). pl/bip/9558. 10 - OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wniesieniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. : „Zagospodarowanie odwiertów Borowo - 5 oraz Szczepowice - 1”. pl/bip/9559. 9 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. : „Zagospodarowanie odwiertu Granówko-1”. pl/bip/9560. EG - Obwieszczenie Burmistrza Śmigla o wydaniu zawiadomienia w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą z etapowaniem, na terenie działki ewid. pl/bip/9561. 2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „„Budowa budynku inwentarskiego – do 250DJP bydła mlecznego na terenie istniejącego gospodarstwa – dz. nr 125/14 i 125/17 w miejscowości Szczodrowo, gmina Kościan”. pl/bip/9565. 2021 - Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu przez Starostę Kościańskiego decyzji o pozwoleniu na rozbudowę budynku biurowego w miejscowości Pianowo, ul. Kwiatowa 2 wydanej na rzecz CDRL S. pl/bip/9566. 76. 5 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa stacji paliw na terenie MOP Sierakowo wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz z infrastrukturą towarzyszącą, witaczem oraz pylonem cenowym"Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 03 stycznia 2023 r. o wydaniu w dniu 29 grudnia 2022r. Decyzji nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 3942P Pelikan-Kokorzyn o ścieżkę rowerowąPIR-III. 10 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle kablami teletechnicznymi w osłonie rury OPTO, w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. pl/bip/9910. 2021 - Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego odmowy uzupełniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. 100 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na terenie nieruchomości o nr ew. 181/6, 144, 143, 142, 141, 140, 295 w obr. Kiełczewo, gm. pl/bip/9911. 2021 - Postanowienie w sprawie uzupełnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Kościan"

Stan prawny aktualny na dzień: 15. 02. 2023

Dz. U. 2023. 0. 221 t. j. - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców


Wszczęcie kontroli

1.

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

2.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

3.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

1)

oznaczenie organu;

2)

datę i miejsce wystawienia;

3)

oznaczenie przedsiębiorcy;

4)

wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;

5)

imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

4.

Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

5.

Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów mogą być wykonywane przed upływem terminu 7 dni, o którym mowa w ust. 2.

6.

Czynności wykonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin nie mogą przekraczać jednego dnia roboczego, natomiast czynności związane z dokonywaniem pomiarów nie mogą przekraczać kolejnych 24 godzin liczonych od chwili rozpoczęcia tych czynności.

7.

Oględziny dokonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, nie mogą dotyczyć treści dokumentów.

8.

Z czynności kontrolnych wykonywanych w trybie, o którym mowa w ust. 5, sporządza się protokół.

9.

W przypadku podejmowania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 5, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli może być doręczone przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej, a w razie nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, zawiadomienie może być doręczone zarządzającemu w imieniu przedsiębiorcy zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przepisy art. 49 warunki podjęcia czynności kontrolnych ust. 1 i 10 stosuje się odpowiednio.

10.

Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

11.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

1)

kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej;

2)

przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3)

kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967 i 2411);

4)

przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska;

5)

kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. z 2021 r. 275);

6)

przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu środków zastępczych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. z 2020 r. 2050, z późn. zm. );

7)

kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370);

8)

kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. 1070 oraz z 2022 r. 1726) w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej;

9)

przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;

10)

kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c wyłączenie obowiązku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

11)

kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. 403 i 2411);

12)

kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. 2056 i 2254);

13)

kontrola jest przeprowadzana wyłącznie w celu sprawdzenia wykonania wezwania, o którym mowa w art. 21a postępowanie mandatowe lub w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 2, lub weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 5 lub 6.

Art. 48. Wszczęcie kontroli -budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?

Zadaj bezpłatne pytanie

Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Caqe7077kb0

Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Caqe7077kb0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Caqe7077kb0